“Granty na eurogranty”, czyli jak uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów usługi doradczej

  • Wiedza
  • “Granty na eurogranty”, czyli jak uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów usługi doradczej

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Dzięki konkursowi “Granty na eurogranty” możesz otrzymać wsparcie na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu realizowanego w ramach konkursów Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa oraz LIFE. 

Zaplanowany w konkursie budżet to 5 mln zł, w tym 1 mln zł jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. 

Na co możesz otrzymać dofinansowanie w konkursie “Granty na eurogranty”? 

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt, 
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego,
  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu (koszty poszukiwania partnerów projektu, koszty podróży służbowych,  wynagrodzenia pracowników biorących udział w spotkaniach, koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu),
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie? 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP – samodzielnie lub w konsorcjum. 

Jaka jest wartość dofinansowania? 

Intensywność wsparcia w konkursie “Granty na eurogranty” może wynieść nawet 100% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Składając wniosek, jako przedsiębiorstwo możesz otrzymać do 280 060 zł. Jednocześnie to właśnie w tej kwocie musi zamknąć się całkowity koszt projektu. 

W przypadku konsorcjum kwota dofinansowania może wynosić do 239 310 zł

Do kiedy można składać wniosku w konkursie? 

Wnioski można składać do 12 stycznia 2021.

Zainteresowany? 

Zachęcamy do kontaktu! ☎

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły