58 380 15 96 info@grantera.pl

“Granty na eurogranty”, czyli jak uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów usługi doradczej

Dzięki konkursowi “Granty na eurogranty” możesz otrzymać wsparcie na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu realizowanego w ramach konkursów Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa oraz LIFE. 

Zaplanowany w konkursie budżet to 5 mln zł, w tym 1 mln zł jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. 

Na co możesz otrzymać dofinansowanie w konkursie “Granty na eurogranty”? 

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt, 
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego,
  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu (koszty poszukiwania partnerów projektu, koszty podróży służbowych,  wynagrodzenia pracowników biorących udział w spotkaniach, koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu),
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie? 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP – samodzielnie lub w konsorcjum. 

Jaka jest wartość dofinansowania? 

Intensywność wsparcia w konkursie “Granty na eurogranty” może wynieść nawet 100% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Składając wniosek, jako przedsiębiorstwo możesz otrzymać do 280 060 zł. Jednocześnie to właśnie w tej kwocie musi zamknąć się całkowity koszt projektu. 

W przypadku konsorcjum kwota dofinansowania może wynosić do 239 310 zł

Do kiedy można składać wniosku w konkursie? 

Wnioski można składać do 12 stycznia 2021.

Zainteresowany? 

Zachęcamy do kontaktu! 

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl