Go to Brand – czyli dotacja na promocję marki na rynkach zagranicznych

 • Wiedza
 • Go to Brand – czyli dotacja na promocję marki na rynkach zagranicznych

Podziel się
wiedzą

Z powodzeniem rozwijasz swoją działalność: produkujesz innowacyjny produkt, oferujesz innowacyjną usługę na rynku krajowym. Chciałbyś poszerzyć swój zasięg i prowadzić sprzedaż międzynarodowo. A może już eksportujesz swój produkt, ale chciałbyś wejść na nowe rynki. Wszystko to sprowadza się do promocji marki, ale przecież to kosztuje. Na szczęście na tego typu działanie również można pozyskać unijne wsparcie. PARP ogłosiła konkurs 3.3.3.Go to Brand”. Nabór wniosków rozpoczyna się już 11.02.2020 r, dlatego jak najszybciej poznaj jego główne założenia.

Wsparcie dla MŚP z jednej z 12 wybranych branż

“Go to brand” to program skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Bardzo ważnym kryterium, jakie musisz spełniać, żeby uzyskać dofinansowanie, jest odpowiedni profil działalności. Musi on wpisywać się w jedną z 12 branż wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju, jako te o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • kosmetyki
 • meble
 • usługi prozdrowotne

Jeśli nie widzisz swojej branży na powyższej liście – skontaktuj się z nami. Być może mieści się ona w podkategorii jednej z powyższych branż. Pomożemy dobrać właściwą.

Nawet 85% dofinansowania kosztów uczestnictwa w targach i promocji

Konkurs dotyczy projektów, których całkowity koszt zamyka się w 1 mln zł. Wielkość dofinansowania wynosi maksymalnie 85% (ale nie więcej niż 100 tys. EUR). Wsparcie ma charakter pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Może być także połączeniem jednego i drugiego rodzaju pomocy. Wydatki, jakie możesz sfinansować w ramach tego programu to m.in.:
płata rejestracyjna za udział w wydarzeniu (targach, wystawach, konferencjach, misjach gospodarczych)

 • wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego
 • koszty podróży służbowych (transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie) pracowników w związku z uczestnictwem w danym wydarzeniu promocyjnym
 • koszt transportu i ubezpieczenia eksponatów
 • koszty informacyjno-promocyjne: reklama w mediach targowych, organizacja pokazów, degustacji itp.
 • koszty usługi doradczej dotyczącej promocji firmy za granicą

Co ważne, Twój projekt musi dotyczyć co najmniej jednego programu promocji oraz typów i działań promocyjnych określonych w Regulaminie konkursu>>. Ważną zmianą w stosunku do poprzednich edycji jest fakt, że nie ma ograniczeń w liczbie podejmowanych działań, jak również nie ma zamkniętej listy targów i imprez, w których możesz wziąć udział. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Nie warto zwlekać! Krótki termin składania wniosków

Na pewno wiesz, że w biznesie nie ma nic cenniejszego niż kontakty, ani lepszej reklamy niż poczta pantoflowa. Wyjazd na targi jest doskonałą okazją do zadbania o te aspekty Twojej działalności. Niech ta świadomość będzie dla Ciebie najlepszą zachętą do wzięcia udziału w “Go to brand”. Ze złożeniem wniosku musisz się spieszyć, gdyż nabór kończy się już 11 marca 2020 r. Uwaga! Termin ten ulegnie skróceniu, jeśli kwota dofinansowania złożonych wniosków będzie zbyt duża, zatem nie zwlekaj!

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój pomysł ma szansę na realizację w ramach tego działania, bądź też potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu wniosku – zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci przeprowadzą Cię przez cały proces. Razem sukces mamy (prawie) w garści! Wszystkie wnioski złożone przy naszym udziale w ubiegłych latach otrzymały dofinansowanie – zrobimy wszystko, żeby nie popsuć tej statystyki 🙂

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły