58 380 15 96 info@grantera.pl

Co to jest KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacja) i jak może pomóc w skutecznym uzyskaniu dotacji

Regulaminy większości konkursów w ramach budżetu pomocowego Unii Europejskiej, pozwalających na sfinansowanie prac badawczych, rozwojowych i innowacji (B+R+I) odnoszą się do KIS. Co zatem kryje się za tym tajemniczym skrótem? KIS to dokument, który opisuje branże i obszary aktywności przedsiębiorstw, jednostek naukowych i badawczych, które będą wspierane w projektach.

Co zawiera KIS?
KIS obejmuje branże, których potencjał rozwojowy został najwyżej oceniony przez krajowych ekspertów. W obrębie tych branż występują podziały na konkretne zagadnienia. Spośród nich należy wybrać takie, które najlepiej oddają tematykę projektu, o którego dofinansowanie się ubiegamy. Celne i dobrze uzasadnione wskazanie KIS, do której odnosi się projekt to jeden z ważniejszych czynników sukcesu w konkursie. Dlatego warto pochylić się nad dokumentem i z rozwagą wybrać specjalizację, na którą stawiamy w projekcie.

Lista KIS udostępniana jest m.in. na stronach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz na https://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl/. Dokument ten ma charakter otwarty i co roku podlega weryfikacji i zmianom. W tym roku mają one charakter raczej kosmetyczny, jednak warto korzystać z aktualnej wersji, ponieważ we wniosku konkursowym odnosimy się do numerów, a numeracja specjalizacji zmieniana jest najczęściej. Podanie niewłaściwego numeru może spowodować, że ekspert oceniający wniosek uzna go za niespełniający warunku wpisywania się w KIS.

Jakie zatem główne Inteligentne specjalizacje wskazują eksperci?
Krajowe Inteligentne Specjalizacje dzielą je na 5 głównych grup:

  1. Zdrowe społeczeństwo – znajdują się tu zagadnienia związane z szeroko pojętą medycyną i lecznictwem. Obejmują zarówno rozwój nowych produktów leczniczych, terapii, suplementów i urządzeń, jak też kwestie związane z bioinformatyką i nowymi technologiami w medycynie.,
  2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa – wskazane są innowacje w obrębie technologii, procesów i produktów związanych z rolnictwem, leśnictwem i branżą spożywczą. W tematykę tego działu wpisuje się także wiele zagadnień związanych z biotechnologią, chemią i inżynierią środowiska.
  3. Zrównoważona energetyka – znajdują się tu wszelkie działania mające na celu bardziej wydajne wytwarzanie i wykorzystywanie energii, również tej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Swoje miejsce w obrębie tego działu znajdą też projekty dotyczące rozwoju maszyn i transportu oraz biorące pod uwagę ochronę środowiska.
  4. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady – należą z kolei wszelkie działania sprzyjające maksymalnemu wykorzystaniu jak najmniejszej ilości surowców i produkcji jak najmniejszej ilości odpadów. Idealnie, jeśli powstałe odpady (i ścieki) można ponownie wykorzystać, a także zadbać o tereny pozostałe po wydobyciu surowców.
  5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym) –  obejmuje m.in. nanotechnologie, sieci sensorowe, elektronikę, automatykę i robotykę, ale też gry i multimedia. Swoje miejsce w obrębie tego działu znalazły również innowacyjne technologie morskie.

Każda z grup zawiera szczegółowo zdefiniowane typy obszarów. Eksperci nie mają zatem dowolności w interpretacji spełnienia wymogu wpisania się w KIS, by wystawić pozytywną ocenę wniosku o dotację europejską. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy pomysł, który chcecie realizować wpisuje się w KIS – polecamy skorzystanie z konsultacji.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl