58 380 15 96 info@grantera.pl

350 mln zł to budżet przeznaczony na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w ramach konkursu “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Założeniem konkursu jest wsparcie w tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo – rozwojowych u przedsiębiorców. Środki przeznaczane mogą być na aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług (więcej o tym, czym jest innowacja przeczytasz w artykule:„Innowacja – czym jest i jak ją stworzyć”)

Budżet konkursu wynosi 350 mln zł, z czego 35 mln zł przeznaczone na projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego

W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby wartość projektu mieściła się w przedziale od 2 mln zł do 50 mln euro.

Jaka jest wielkość dofinansowania?

  • do 70% na zakup lub budowę, rozbudowę bądź adaptację nieruchomości na zaplecze biurowo – laboratoryjne;
  • do 45% na zakup środków trwałych, sprzętu, wyposażenia, np.: specjalistycznego sprzęt laboratoryjnego oraz kosztów ich instalacji;
  • do 45% na zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania;
  • do 45% na pokrycie kosztów odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu;
  • do 45% (w ramach pomocy de minimis) na zakup materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Do kiedy muszę złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 14 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Jakie warunki muszę spełnić?

Projekt może liczyć na dofinansowanie, jeśli spełni kilka kluczowych czynników sukcesu:

I. Odpowiedni opis agendy badawczej

Pomagamy w przygotowaniu opisu w taki sposób, by został on wysoko oceniony przez ekspertów. Treść powinna być zrozumiała, ale jednocześnie napisana profesjonalnym, naukowym językiem. W zespole Grantery są project managerowie z wieloletnim doświadczeniem w projektach B+R oraz naukowcy z tytułami doktorów, którzy doskonale wiedzą, jak to zrobić.

II. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty zgodne z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zrównoważonym rozwojem.

Konsultanci Grantery pomogą zrozumieć i wykazać, że projekt jest zgodny tzn. ma pozytywny lub neutralny wpływ. Wymaga to kreatywności i umiejętności odpowiedniej interpretacji zapisów o zasadach horyzontalnych.

III. Zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty, które wpisują się tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli jeden z pięciu zakresów tematycznych:

  • zdrowe społeczeństwo;
  • biogospodarka rolno- spożywcza, leśno- drzewna i środowiskowa;
  • zrównoważona energetyka;
  • gospodarka o obiegu zamkniętym- woda, surowce kopalne, odpady;
  • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Konsultanci Grantery pomogą zrozumieć i wykazać, że projekt jest zgodny bezpośrednio lub pośrednio z tymi tematami. Wymaga to kreatywności i umiejętności odpowiedniej interpretacji zapisów o inteligentnych specjalizacjach.

Nasi Eksperci odpowiedzą Ci na wszystkie pytania dotyczące konkursu.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl