Webinar: Nowe “Bony na cyfryzację” – 300 tys. zł dotacji na oprogramowanie

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Bony na cyfryzację to nowe źródło dotacji, których celem jest wsparcie finanasowe na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego a także zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji.

W trakcie webinaru prezes zarządu firmy doradczej Grantera, Karol Bober, przekaże informacje o:

– dostępnych kwotach dofinansowania,

– terminach naboru wniosków,

– wydatkach, które mogą być objęte dofinansowaniem,

– rodzajach podmiotów, które mogą się ubiegać o dotacje,

– sposobie rozliczania dotacji,

– pomocy de minimis.

Gościem webinaru będzie Piotr Kaczmarek z firmy Pirxon, zajmującej się wdrażaniem rozwiązań cyfryzacyjnych w przedsiębiorstwach w obszarze Robotic Process Automation. Opowie on na konkretnych przykładach, jak może wyglądać realizacja dofinansowanego projektu związanego z zakupem i wdrożeniem oprogramowania.

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły