58 380 15 96 info@grantera.pl

Jak poprawnie przygotować uzupełnienia po panelu ekspertów w Ścieżce SMART?

Aplikowanie (zwłaszcza samodzielnie bez pomocy firmy doradczej) w Ścieżce SMART może się wydawać skomplikowanym procesem, gdyż panel ekspertów to nie jedyny element oceny projektu. Często po panelu w przeciągu około 1 tygodnia pojawia się wezwanie do uzupełnień, co oznacza, że w tym kolejnym etapie oceny wymaga się jeszcze precyzyjnych i szczegółowych wyjaśnień. Konieczność uzupełnienia wniosku może być wyzwaniem, ale odpowiednie podejście do tego zadania może zwiększyć szanse na pozytywną ocenę projektu. Oto kroki i najlepsze praktyki dotyczące przygotowania uzupełnień.

Powiadomienie o nowych wiadomościach

Po panelu ekspertów otrzymasz powiadomienie na maila informujące o nowej wiadomości w systemie, w którym składałeś wniosek. Aby sprawdzić treść uzupełnień, musisz zalogować się do systemu.

Termin na przygotowanie uzupełnień

Masz 21 dni kalendarzowych na przygotowanie i złożenie uzupełnień. Termin ten jest nieprzekraczalny. Brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie skutkuje oceną wniosku w jego niezmienionej formie, co zwykle prowadzi do negatywnej oceny.

Sposoby wprowadzania uzupełnień

Uzupełnienia można wprowadzić na dwa sposoby:

 • Zmiany we wniosku: Wprowadzenie zmian bezpośrednio do treści wniosku.
 • Pole komentarza: Wprowadzenie odpowiedzi na uwagę w polu komentarza. Warto zaznaczyć, że pole to ma 10 000 znaków.

Można również zastosować obie metody jednocześnie.

Wskazówka: Dobrą praktyką jest to, że jeśli wprowadziłeś zmianę we wniosku to napisz krótki komentarz w polu odpowiedzi, np. „Zmianę wprowadzono we wniosku zgodnie z uwagą”.

Odpowiedzi wyczerpujące i konkretne

Na uwagi ekspertów należy odpowiadać jak najbardziej wyczerpująco i konkretnie. Statystycznie można otrzymać od 30 do nawet 140 pytań, dlatego widok dużej liczby pytań nie powinien być zaskoczeniem. Często odpowiedź na jedno pytanie pokrywa się z odpowiedziami na inne, zbliżone pytania.

Odniesienie się do uwag z panelu

Możesz mieć wrażenie, że niektóre pytania były już omówione podczas panelu. Jeśli ekspert nie zakwestionował wyjaśnienia podczas panelu, a uwaga pojawiła się w rekomendacjach, oznacza to, że ekspert chce, abyś odniósł się do tego pisemnie. Należy doprecyzować informacje we wniosku i lub polu komentarza.

Czego konkretnie możesz się spodziewać w uwagach?

Najczęściej spotykane uwagi dotyczą:

 • Wskaźników (w tym wskaźników 6R): Eksperci chcą widzieć konkretne wartości, sposób ich określenia oraz metodę weryfikacji poziomu docelowego.
 • Transformacji i wykreowania nowego rynku.
 • Współpracy: Należy precyzyjnie określić, czego współpraca dotyczy.
 • Społecznego znaczenia innowacji: Wskazać, dlaczego KLUCZOWYM aspektem projektu jest jego społeczne znaczenie innowacji.
 • Metod szacowania lub uzasadnienia do poszczególnych pozycji budżetowych.
 • Nieprecyzyjnego wskazania kamieni milowych.
 • Przekwalifikowania prac badawczych na rozwojowe: Możliwość zgody na zmianę lub obrony stanowiska, wskazując na zdobywanie „nowej wiedzy”.
 • Kwestii związanych z certyfikacją czy innymi pozwoleniami: Konieczność uzyskania certyfikacji, aby wdrożyć produkt na rynek.
 • Wielkości rynku i potencjalnej sprzedaży rezultatu modułu B+R/wdrożenia.

Kluczowe zasady podczas przygotowywania odpowiedzi na uwagi ekspertów

Oprócz podstawowych kroków, istnieje kilka kluczowych zasad, które pomogą w skutecznym przygotowaniu odpowiedzi na uwagi ekspertów po panelu w ścieżce Smart. Poniżej znajdują się najlepsze praktyki, które warto uwzględnić podczas tego procesu:

1. Zrozumienie intencji pytania

Przed rozpoczęciem pracy nad odpowiedzią dokładnie przeczytaj każdą uwagę, aby zrozumieć, czego dokładnie oczekują eksperci. Warto zastanowić się, jaki problem starają się zidentyfikować i jakie informacje są im potrzebne, aby ocenić wniosek pozytywnie.

2. Kompletność i szczegółowość odpowiedzi

Każda odpowiedź powinna być kompletna i zawierać wszystkie wymagane informacje. Staraj się, aby odpowiedzi były jak najbardziej szczegółowe i wyczerpujące. Wykorzystaj dane, analizy, przykłady oraz konkretne liczby, aby udokumentować swoje twierdzenia.

3. Przejrzystość i struktura odpowiedzi

Odpowiedzi powinny być napisane w sposób przejrzysty i dobrze zorganizowany. Używaj nagłówków, punktów oraz numeracji, aby ułatwić czytanie i nawigację po treści. Unikaj długich, złożonych zdań i skomplikowanego języka – klarowność jest kluczowa.

4. Konsekwencja w dokumentacji

Upewnij się, że wszystkie dokumenty i sekcje wniosku są spójne i zgodne ze sobą. Jeśli wprowadzisz zmiany w jednej części wniosku, upewnij się, że są one odzwierciedlone również w innych odpowiednich sekcjach. Unikaj sprzeczności, które mogą budzić wątpliwości ekspertów, ale też uważaj aby nie wprowadzić zmian, które nie dotyczą wezwania do uzupełnień.

5. Odwoływanie się do panelu ekspertów

Jeśli podczas panelu ekspertów uzyskałeś pewne wskazówki lub komentarze, odnieś się do nich w swoich uzupełnieniach. Wykorzystaj te informacje, aby wzmocnić swoje argumenty i wykazać, że wziąłeś pod uwagę opinie ekspertów.

6. Dokumentowanie źródeł informacji

Podając dane lub wyniki analiz, zawsze dokumentuj źródła informacji. Może to być literatura naukowa, raporty rynkowe, badania własne czy opinie ekspertów. Wiarygodność Twoich źródeł wzmocni Twoje odpowiedzi i przekona ekspertów do Twoich argumentów.

7. Sprawdzenie poprawności merytorycznej i językowej

Przed złożeniem uzupełnień, dokładnie sprawdź je pod kątem merytorycznym oraz językowym. Błędy gramatyczne, stylistyczne czy logiczne mogą osłabić Twoje argumenty. Warto poprosić kogoś z zespołu lub niezależnego eksperta o weryfikację treści.

8. Szacunek do uwag ekspertów

Nawet jeśli nie zgadzasz się z jakąś uwagą to i tak bardzo ważne jest to, abyć odpowiedział na nią z szacunkiem. Staraj się zrozumieć punkt widzenia eksperta i odpowiedzieć w sposób konstruktywny. Unikaj defensywnej postawy – zamiast tego skoncentruj się na dostarczeniu wyjaśnień i dowodów.

9. Przygotowanie planu działań

Jeśli uwagi dotyczą planu działań lub harmonogramu, upewnij się, że Twoje odpowiedzi są realistyczne i wykonalne. Przedstaw konkretny plan, jak zamierzasz zrealizować projekt, uwzględniając wszystkie uwagi ekspertów.

Odpowiednie przygotowanie uzupełnień po panelu ekspertów wymaga dokładności, precyzji i dbałości o szczegóły. Pamiętaj, że czas na złożenie uzupełnień jest nieprzekraczalny, a brak odpowiedzi skutkuje negatywną oceną wniosku. Odpowiadaj wyczerpująco i konkretnie na każdą uwagę, wprowadzaj zmiany zarówno bezpośrednio we wniosku, jak i w polu komentarza oraz doprecyzuj wszystkie wymagane informacje, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywną ocenę projektu. Przestrzeganie ww. zasad pomoże Ci przygotować solidne i przekonujące odpowiedzi na uwagi ekspertów, zwiększając tym samym szanse na pozytywną ocenę Twojego wniosku.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl