fbpx

Organizacja B+R

Potrzebują Państwo zespołu i potencjału technicznego do realizacji prac badawczo-rozwojowych? Szukają pomocy naukowców? Chcą, by prowadzone prace B+R zmierzały w dobrym kierunku? Racjonalizują koszty w pracach B+R?
Mamy zespół doświadczonych Project managerów i ekspertów oraz skutecznych usług, które pomogą w organizacji procesu badawczo-rozwojowego:

Podziel się
wiedzą

Budowanie zespołów badawczo-rozwojowych

Efektywność procesu badawczo-rozwojowego zależy od pracy zespołu. Niekompletny zespół może dotrzeć do momentu, w którym nie jest w stanie pokonać przeszkód lub przejść do kolejnego etapu. W efekcie przepadają nakłady poniesione na rozwój oraz wzrasta frustracja.

Konsultanci Grantery wspólnie z Państwem zweryfikują potencjał oraz pomogą w pozyskaniu brakujących talentów i ekspertów.

Do czego służy ta usługa:

 • do weryfikacji potencjału zespołu i ustalenia brakujących kompetencji,
 • do pozyskania nowych talentów do zespołu,
 • do nawiązania współpracy z naukowcami,
 • do pozyskania instytutów badawczych, certyfikacyjnych i jednostek naukowych,
 • do dopracowania efektywnego sposobu pracy zespołu.

Jak to działa:

Konsultanci Grantery zweryfikują w oparciu o cele rozwojowe możliwości zespołu oraz dostarczą:

 • profile brakujących talentów,
 • narzędzia do weryfikacji kompetencji kandydatów
 • dodatkowych ekspertów,
 • wypracowane relacje z instytucjami naukowymi i certyfikującymi,
 • sposoby na usprawnienie pracy zespołu.

Co będzie potrzebne:

Cele badawczo-rozwojowe, rozmowy weryfikacyjne, doświadczenie w budowaniu zespołów B+R, kontakty ze światem nauki.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni, w zależności od wielkości organizacji.

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Sukces projektu innowacyjnego zależy od organizacji pracy i regularnej weryfikacji wyników. Konieczne jest dostarczanie zespołowi zasobów niezbędnych do pracy oraz usuwanie przeszkód. Prowadzenie projektów B+R wymaga kompetencji interpersonalnych, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej.

Project Manadżerowie B+R Grantery skoordynują procesy, dostarczą informacje analityczne oraz wyniki prac w zaplanowanym czasie.

Do czego służy ta usługa:

 • do profesjonalizacji zarządzania procesem innowacyjnym,
 • do zwiększenia efektywności czasowej,
 • do racjonalizacji wydatków na projekt badawczy,
 • do utrzymania biznesowej użyteczności wyników,
 • do koordynacji działań wszystkich uczestników projektu,
 • do pozyskiwania ekspertów i podmiotów w kluczowych momentach projektu.

Jak to działa:

Project Manadżerowie B+R Grantery wezmą na siebie:

 • opracowanie procesu projektowego, niezbędnych zasobów, budżetu oraz wskaźników,
 • Organizację pracy zespołu,
 • efektywny przepływ informacji pomiędzy działami wykonawczym, administracyjnym i sprzedażowym w zakresie prac B+R,
 • koordynację współpracy z instytucjami naukowymi i certyfikującymi,
 • monitoring wskaźników projektu,
 • komunikację i raportowanie przed  Zarządem w zakresie stanu projektu.

Co będzie potrzebne:

Cele badawczo-rozwojowe, harmonogram prac, budżet, doświadczenie w koordynacji B+R, kontakty ze światem nauki, umiejętności analityczne i organizacyjne.

 

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy, w zależności od skali innowacji.

Weryfikacja postępów prac B+R

Celem pracy nad innowacjami jest możliwość rozwoju firmy i zwiększenia przychodów. W projekcie B+R fascynacja badaniami,  pokonywanie codziennych trudności oraz ambicje mogą przesłonić szerszy, biznesowy kontekst. Wówczas projekt przeciąga się lub jego efektów nie opłaca się wdrażać.

Eksperci i konsultanci Grantery zweryfikują postępy i ich efektywność biznesową w kluczowych momentach projektu.

Do czego służy ta usługa:

 • do podejmowania decyzji o kontynuacji lub zakończeniu prac,
 • do szacowania użyteczności i wdrażalności wyników,
 • do oceny nakładów i zwrotu z prac B+R.

Jak to działa:

Eksperci i konsultanci Grantery przeanalizują i przedstawią raporty:

 • stanu prac w odniesieniu do harmonogramu i budżetu,
 • merytoryczne wyników badań w porównaniu z aktualnym stanem wiedzy oraz rozwiązaniami konkurencji,
 • możliwości technologicznych wdrożenia wyników,
 • testów prototypów z użytkownikami,
 • potencjał rynkowy wypracowanych rozwiązań.

Co będzie potrzebne:

Cele badawczo-rozwojowe, harmonogram prac, budżet, dokumentacja prac B+R, analizy potencjału innowacyjnego, umiejętności analityczne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zakresu analizy i innowacyjności projektu.

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Close Menu