58 380 15 96 info@grantera.pl

Trwa nabór w konkursie Polskie Mosty Technologiczne organizowanego przez PAIH.

Obecnie trwa nabór w konkursie ,,Polskie Mosty Technologiczne”, który jest organizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Można w nim otrzymać do 150 tys. zł dofinansowania na rozwój eksportu do USA.

 

Wsparcie dotyczy ochrony wartości intelektualnej, kosztów związanych z uczestnictwem w wydarzeniach zagranicznych (np. w targach i konferencjach) i przygotowaniem do certyfikacji.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla firm z segmentu MŚP, które posiadają potencjał na internacjonalizację swoich produktów, technologii lub usług. Grant mogą otrzymać też innowatorzy, którzy poszukują partnerów zagranicznych do prowadzenia prac B+ R i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności.
Wsparcie można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie:

  • kosztów doradztwa związanych z wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek, a także z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji;
  • kosztów doradztwa związanego z uzyskaniem ochrony wartości intelektualnej;
  • kosztów doradztwa dotyczących np. wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów etc.;
  • kosztów związanych z uczestnictwem, m.in. w targach i konferencjach, nie przekraczających 36 tys. zł;
  • kosztów tłumaczenia strategii ekspansji i innych dokumentów;
  • weryfikacji prawnej i technicznej dokumentów;
  • kosztów związanych z działaniami promocyjno-informacyjnymi, np. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi (nieprzekraczającymi 30 tys zł PLN).

 

Nabór wniosków trwa do 6.05.2022 roku.

Projekt realizowany jest w formule pomocy de minimis.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl