58 380 15 96 info@grantera.pl
IMPULS – kolejny sukces Grantery

IMPULS – kolejny sukces Grantery

Dzięki projektowi „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” wsparcie otrzymali pomorscy przedsiębiorcy z sektora MŚP. Konkurs miał na celu pomoc wspomnianym wyżej przedsiębiorcom podnieść się po stratach poniesionych w związku z...