58 380 15 96 info@grantera.pl
Sukces firmy CoBouW Polska

Sukces firmy CoBouW Polska

Serdeczne gratulacje! Nasz klient – CoBouw Polska Sp. z o. o. uzyskał dofinansowanie na realizację projektu, o wartości przekraczającej 5 mln zł, w ramach działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP dla województwa łódzkiego. Nie było łatwo, ponieważ...
Nie dostałem dotacji – i co dalej?

Nie dostałem dotacji – i co dalej?

Negatywna ocena wniosku o dofinansowanie może budzić wiele trudnych emocji. Często pojawia się złość czy poczucie krzywdy. Wielu wnioskodawców czuje zniechęcenie i nie podejmuje dalszych działań. Początkowe niepowodzenie można jednak przekuć w sukces. Jak pokazuje...