58 380 15 96 info@grantera.pl
1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, typ: Projekty B+R przedsiębiorstw: 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw (podlaskie)

1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, typ: Projekty B+R przedsiębiorstw: 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw (podlaskie)

1. CEL DOTACJI Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów FEdP 2021-2027 oraz celu szczegółowego (i) Priorytetu I, którym jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz...