100% skuteczności Grantery w konkursie Szybka ścieżka

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

“Szybka ścieżka” to największy w Polsce konkurs dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Daje szerokie możliwości, duże kwoty i wysokie poziomy dofinansowania. Jednocześnie ma opinię wymagającego i trudnego dla wnioskodawców. Przeciętnie ok. 70% składanych wniosków nie otrzymuje dofinansowania. Zdarzały się nawet edycje tego konkursu, w których odrzucanych było ponad 80% wniosków. Wsparcie doradcze może radykalnie zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. W rozstrzygniętym w czerwcu bieżącego roku konkursie Grantera uzyskała 100% skuteczności – wszystkie opracowane przy naszym wsparciu wnioski otrzymały dofinansowanie. Wśród beneficjentów znalazły się takie firmy jak Wirtualna Polska Media, konsorcjum stoczni Alkor i Safe, wdrażająca innowacje w branży turystycznej firma Q&Q (marka Qtravel) oraz dostarczająca rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do branży piekarniczej firma AI Solutions. Podobny sukces (100% skuteczności) odnieśliśmy w konkursie z 2018 roku, w którym dofinansowanie otrzymała firma informatyczna Handsoncode., hodowla pstrąga Wodna Farma i giełda transportowa Clicktrans.

3 sierpnia rusza kolejny, już ostatni konkurs “Szybka ścieżka” realizowany w budżecie UE na lata 2014-2020. Nie wiadomo jeszcze, czy i w jakiej formule konkurs będzie kontynuowany w nowym budżecie na lata 2021-2027, więc warto się pospieszyć i złożyć wniosek w jego bieżącej edycji.

Do kiedy można składać wnioski?
Tylko duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych):
I. 3 sierpnia – 21 sierpnia 2020
Tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych):
I. 22 sierpnia – 14 września 2020

Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln EUR

Wartość projektu (suma kosztów) składanego w konkursie “Szybka ścieżka” musi wynosić minimalnie 1 mln zł (lub 2 mln zł dla projektów realizowanych w konsorcjach). Maksymalna wartość projektu może wynosić do 50 mln EUR.

Maksymalna wartość dofinansowania (dotacji) wynosi do 20 mln EUR, jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub do 15 mln EUR, jeśli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. 

Badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe

W ramach projektu można objąć dofinansowaniem badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Definicje tych prac są dość skomplikowane a właściwa kwalifikacja zadania jako badawcze czy rozwojowe może być trudna nawet dla eksperta z dużym doświadczeniem. W uproszczeniu można wyjaśnić, że badania przemysłowe to prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy, najczęściej prowadzone w warunkach laboratoryjnych. Prace rozwojowe dotyczą twórczego wykorzystania i łączenia istniejącej wiedzy i prowadzone są najczęściej w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistego użytkowania. 

W różnych branżach badania przemysłowe i prace rozwojowe różnie wyglądają. Na przykład w projekcie dotyczącym opracowania nowego leku, badania przemysłowe będą obejmowały symulacje komputerowe działania leku, jego testy przedkliniczne w laboratorium na liniach komórkowych lub na zwierzętach. Po wyjściu z fazy laboratoryjnej następują prace rozwojowe – w tym przypadku będą to badania kliniczne, gdy lek przyjmowany jest przez ludzi. W projekcie z branży lotniczej, np. opracowania drona, prace badawcze będą obejmowały projektowanie i symulacje komputerowe oraz testy laboratoryjne (np. w tunelu aerodynamicznym). Prace rozwojowe będą obejmowały np. loty próbne w różnych warunkach atmosferycznych. W projekcie z branży informatycznej badania przemysłowe mogą obejmować np. opracowanie nowych algorytmów, a prace rozwojowe ich implementację i testowanie w środowisku produkcyjnym.

Zwykle projekty zaczynają się od badań przemysłowych a następnie przechodzą do fazy rozwojowej. Zdarzają się też projekty, które od razu zaczynają się od prac rozwojowych, bo bazują na wcześniej przeprowadzonych badaniach własnych, badaniach zakupionych lub ogólnodostępnych (np. opublikowanych w literaturze naukowej). 

Opcjonalnie można też sfinansować prace przedwdrożeniowe, które obejmują czynności przygotowujące do komercjalizacji prac B+R, takie jak ochrona własności intelektualnej (w tym w szczególności usługi rzecznika patentowego), badania rynku czy certyfikacja produktu.

Przeciętny projekt realizowany w konkursie “Szybka ścieżka” przy wsparciu doradczym Grantery trwał ok. 2 – 3 lata. Badania przemysłowe zwykle trwały od roku do 18 miesięcy, podobnie prace rozwojowe. Prace przedwdrożeniowe były zwykle krótsze – mieściły się w czasie 3-4 miesięcy.

Poziomy dofinansowania

W ramach konkursu “Szybka ścieżka można sfinansować:

 • do 80% kosztów badań przemysłowych;
 • do 60% kosztów prac rozwojowych ;
 • do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych. Ważna uwaga: koszty prac przedwdrożeniowych mogą stanowić nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kategorie kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

W ramach dotacji można pokryć koszty takie, jak:

 • wynagrodzenia;
 • zakup licencji, patentów, know-how etc.;
 • zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego;
 • koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych;
 • koszty związane z korzystaniem z urządzeń naukowo-badawczych;
 • koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej;
 • koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku;
 • koszty promocji projektu.

Prace można zlecać częściowo podwykonawcom (ich koszty również kwalifikują się do dotacji). Koszty podwykonawstwa mogą stanowić do 60% badań przeń przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (dla konsorcjów: do 50%) oraz maksymalnie 70% prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

Szybka ścieżka “ogólna” i jej wersje tematyczne

Konkurs “Szybka ścieżka” organizowany jest w różnych edycjach i zakresach tematycznych. Oprócz naboru do konkursu ogólnego, dostępnego dla wielu branż i tematów badawczych, organizowany jest też konkurs “Szybka ścieżka – koronawirusy”, dedykowany projektom skoncentrowanym na zwalczaniu i zapobieganiu COVID-19.

Konkursem podobnym do “Szybkiej ścieżki”, jest niedawno uruchomiony konkurs “Rzeczy są dla ludzi”. Finansuje on również projekty B+R, ale tylko te, które ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów dotykających osoby starsze i niepełnosprawne.

Informacje o poszczególnych konkursach można pobrać w formie kilkustronicowych fiszek w plikach PDF:

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły