58 380 15 96 info@grantera.pl

Szybka ścieżka w 2021 roku

Szybka ścieżka to największy w Polsce program finansujący prace badawczo-rozwojowe, czyli opracowywanie nowych produktów i technologii. W tegorocznym budżecie znajduje się 300 mln zł.

Nawet 20 mln EUR na innowacje z programu Szybka Ścieżka

Zacznijmy od pewnie najważniejszej dla Ciebie kwestii: pieniądze, jakie możesz dostać na opracowanie innowacji w programie „Szybka Ścieżka” są ogromne. Wiedz jednak, że wartość kosztów kwalifikowalnych Twojego projektu musi mieścić się w przedziale od 1 mln PLN (lub 2 mln PLN dla projektów realizowanych w konsorcjach) do 50 mln EUR. Wielkość dofinansowania, jakie możesz uzyskać, zależeć będzie od wielkości Twojego przedsiębiorstwa oraz od charakteru prac przewidzianych w projekcie.

Możesz dostać nawet 20 mln EUR, jeśli Twój projekt obejmuje głównie badania przemysłowe. Jeśli jednak nie zakładasz prowadzenia takich badań (lub stanowią one niewielką część Twojego projektu), a skupiasz się na pracach rozwojowych, ciągle możesz ubiegać się o niemałe pieniądze: do 15 mln EUR. Możesz także uzyskać dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe: do 2 mln EUR na usługi doradcze, jeśli należysz do sektora MŚP, oraz 200 tys. EUR w ramach pomocy de minimis.

Na co możesz przeznaczyć pieniądze z dotacji Szybka Ścieżka

Dzięki dotacji Szybka Ścieżka możesz sfinansować nawet:
– 80% kosztów badań przemysłowych (czyli takich, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji)
– 60% kosztów prac rozwojowych (czyli takich, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzy i umiejętności do opracowania innowacji)
– 90% kosztów prac przedwdrożeniowych (czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku). Ważna uwaga: koszty prac przedwdrożeniowych mogą stanowić nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Powyższe poziomy dofinansowania dotyczą firm mikro i małych (do 50 pracowników). Większe firmy otrzymują dofinansowania na nieco mniejszym, ale nadal bardzo atrakcyjnym poziomie (firmy średnie: 10% mniej, firmy duże 20% mniej).

Jakie konkretne koszty związane z projektem możesz pokryć z dotacji Szybka Ścieżka? Oto kilka przykładów:
– wynagrodzenia,
– zakup licencji, patentów, know-how etc.
– zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego,
– utrzymanie linii technologicznych,
– korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych,
– wynajem powierzchni laboratoryjnej,
– koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku,
– promocja projektu.

Jeśli zlecisz wykonanie części prac w projekcie podwykonawcom, to także koszty z tym związane możesz sfinansować z dotacji. Wtedy koszty te mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w Twoim projekcie oraz max. 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

W 2021 roku w ramach konkursu „Szybka ścieżka” możesz złożyć wniosek w terminie od 22 marca  do 4 maja. 

Podstawowe kryteria oceny Twojego pomysłu
Żeby Twój projekt dostał dofinansowanie w ramach projektu „Szybka Ścieżka”, musi:
– swoją tematyką wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację,
– zakładać opracowanie innowacji (procesowej lub produktowej) o charakterze co najmniej krajowym,
– zawierać eksperymentalne prace rozwojowe,
– być realizowany poza woj. mazowieckim (nie dotyczy zadań zleconych podwykonawcom).

Ponadto, musisz się zobowiązać do wdrożenia rezultatów Twojego projektu w ciągu 3 lat od jego zakończenia. Wdrożenie może polegać na wprowadzeniu wyników projektu do własnej działalności, czyli np. rozpoczęcia produkcji nowo opracowaną technologią. Możesz również za wdrożenie uznać udzielenie licencji bądź sprzedaż prawa do wyników Twoich prac innemu podmiotowi, który zdecyduje się wprowadzić je do swojej działalności.

Duża konkurencja
Wszystko, czego dowiedziałeś się do tej pory, zapewne brzmi zachęcająco. Przyszła pora na mniej optymistyczne wieści: „Szybka Ścieżka” cieszy się ogromną popularnością.

Pamiętaj, że chętnie wesprzemy Cię w Twojej walce o pieniądze na rozwój. Konkurs Szybka ścieżka jest jednym z naszych ulubionych konkursów. O naszym doświadczeniu możesz poczytać tu: 

Jak możemy Cię wesprzeć w procesie pozyskiwania dotacji?

Zweryfikujemy Twój pomysł na innowację bądź opracujemy ją razem, w oparciu o solidną analizę stanu nauki i techniki oraz rozwiązań konkurencji. Następnie, z dbałością o wszelkie drobiazgi i formalności, stworzymy i złożymy wniosek o dofinansowanie Twojego projektu. Potem zaczniemy chłodzić szampana, którego wypijemy za Twój sukces po ogłoszeniu wyników konkursu 🙂 A jeśli będziesz potrzebował naszego dalszego wsparcia, pomożemy rozliczyć Twój projekt.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl