200 mln zł to budżet przeznaczony na projekty związane z technologią paliw ciekłych, gazowych oraz elektromobilności

  • Aktualności
  • Konkursy
  • 200 mln zł to budżet przeznaczony na projekty związane z technologią paliw ciekłych, gazowych oraz elektromobilności

Podziel się
wiedzą

30 kwietnia ruszył nabór wniosków w konkursie “Szybka ścieżka – OZE w transporcie”. Wspiera on projekty mające za zadanie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. Dzięki nim transport ten stanie się nie tylko bardziej ekologiczny, ale również bardziej dostępny. Na ten cel Instytucja przeznaczyła 200 mln zł. 

Konkurs obejmuje projekty, które wpisują się w jeden z trzech obszarów badawczych tj. paliwa ciekłe, gazowe lub elektromobilność.

Dotacja pozwala pokryć koszty m.in. wynagrodzeń, zakupu patentów, utrzymania linii technologicznych oraz promocji projektu. 

Do kiedy masz czas? 

Wniosek należy złożyć do 10 lipca 2020 r. 

Komu dedykowany jest konkurs “Szybka ścieżka – OZE w transporcie”?

W programie mogą wziąć udział zarówno przedsiębiorstwa, jak i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby wartość projektu mieściła się w zakresie od 1 mln zł (2 mln zł w przypadku konsorcjum) do 50 mln euro. 

Możesz liczyć na dofinansowanie w wielkości: 

  •  do 80% kosztów badań przemysłowych (dzięki nim zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji);
  • do 60% kosztów prac rozwojowych (w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności do opracowania innowacji);
  • do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych (np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku).

Twój projekt ma szansę na dofinansowanie, jeśli obejmuje jeden z następujących obszarów tematycznych: 

  • paliwa ciekłe np. opracowanie nowych technologii produkcji odnawialnych paliw transportowych lub rozwój metod selektywnej zbiórki odpadów wysokoskrobiowych;
  • paliwa gazowe np. opracowanie prototypowych konstrukcji pojazdów dla transportu zbiorowego zasilanych biogazem, biometanem lub biowodorem;
  • elektromobilność np. opracowanie systemów wytwarzania i tankowania wodoru FC z elektrolizy. 

Pełną listę tematów objętych możliwością uzyskania dofinansowania znajdziesz TU

Zgłaszany projekt powinien się również wpisywać w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (nie wiesz czym jest KIS? Więcej o tym czym jest KIS przeczytasz w artykule LINK)

W razie potrzeby Konsultanci Grantery pomogą zrozumieć i wykazać, że projekt jest zgodny bezpośrednio lub pośrednio. Wymaga to kreatywności i umiejętności odpowiedniej interpretacji zapisów o inteligentnych specjalizacjach.

Zastanawiasz się, czy Twój pomysł wpisuje się w wymagania konkursu? 🤔

Skontaktuj się z nami!

☎️ 792 002 220

📧 info@grantera.pl

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły