58 380 15 96 info@grantera.pl

SPEKTRUM – czyli dotacje na doradztwo

SPEKTRUM jest pomorskim programem, który ma na celu dofinansowanie usługi doradczej dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorcy z sektora MŚP, z województwa pomorskiego, będą mogli otrzymać dotację w wysokości 50% (w pomocy publicznej) lub 60% (w pomocy de minimis) na zakupu specjalistycznej usługi doradczej.

Konkurs finansowany jest z funduszy unijnych prowadzony  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) S.A. przeznacza na konkurs kwotę 5 000 000,00 PLN.

Jeden Wnioskodawca będący:

 • mikroprzedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie Specjalistycznych Usług Doradczych (SUD), których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000,00 PLN,
 • małym przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000,00 PLN,
 • średnim przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000,00 PLN.

Usługi doradcze w ramach programu SPEKTRUM mogą realizować tylko podmioty posiadające akredytację. Należymy do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), czyli posiadamy akredytację SPEKTRUM w każdym zakresie, tj.:

 • Eksport, 
 • Finanse, 
 • ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne), 
 • Marketing, 
 • Prawo i podatki, 
 • Techniczno-środowiskowe, 
 • Zarządzanie i organizacja.

Usługa doradcza musi być uzasadniona z punktu widzenia bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, czyli musi:

 • stwarzać możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty,
 • mieć związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa,
 • przyczynić się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa,
 • zwiększać konkurencyjność oferty produktowej przedsiębiorstwa,
 • przyczyniać się do usprawnienia działania przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości procesów w tym przedsiębiorstwie
 • stwarzać możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów,

 

Termin naboru wniosków trwa od 13 marca 2023 r. do odwołania, jest to nabór ciągły, trwający do wyczerpania alokacji.

 

Wsparcie w rozliczaniu dotacji - zachęcamy do bezpłatnej konsultacji.

Wypełniono formularz "KPO ARIMR - konsultacje"

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl