Sieć Otwartych Innowacji – mało znane źródło dotacji na oprogramowanie i inne technologie

  • Aktualności
  • Wpisy
  • Sieć Otwartych Innowacji – mało znane źródło dotacji na oprogramowanie i inne technologie

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Sieć Otwartych Innowacji to program realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na zakup technologii (w tym np. w formie oprogramowania). Poziom dofinansowania wynosi do 70%. Nazwa konkursu brzmi tajemniczo, ale jego zasady są stosunkowo proste i przejrzyste. Jedną z grup chętnie korzystających z tego dofinansowania są biura architektoniczne, które uzyskują dotacje na oprogramowanie do projektowania (np. innowacyjne programy z pakietu Autodesk).

Na co dotacja?

Dofinansowanie może być przyznane na zakup innowacyjnych technologii, w postaciach takich jak:

  • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania (uwaga: wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

Jaka jest wartość dofinansowania?

Minimalna kwota dofinansowania w programie Sieć Otwartych Innowacji, o jaką można się ubiegać, to 150 tys. zł, a kwota maksymalna to 200 tys. EUR.

Dofinansowanie można otrzymać w ramach pomocy de minimis (wówczas intensywność pomocy wynosi 70%) lub w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (wówczas intensywność pomocy wynosi od 20% do 70%, w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa). 

Specyficzne wymagania

W celu uzyskania dotacji należy przedstawić opinię o innowacyjności oraz przekonująco udowodnić wartość transferowanej technologii. Zarówno w uzyskaniu opinii jak i wycenie może Państwu pomóc Grantera. Oczywiście wspieramy również w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie i rozliczenia dotacji.

Termin naboru w programie Sieć Otwartych Innowacji

Wnioski są przyjmowane od 8 października 2021 do 15 grudnia 2021, lub do wyczerpania alokacji. Warto działać dynamicznie, ponieważ istnieje możliwość skrócenia naboru.

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły