58 380 15 96 info@grantera.pl

Sieć Otwartych Innowacji – mało znane źródło dotacji na oprogramowanie i inne technologie

Sieć Otwartych Innowacji to program realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na zakup technologii (w tym np. w formie oprogramowania). Poziom dofinansowania wynosi do 70%. Nazwa konkursu brzmi tajemniczo, ale jego zasady są stosunkowo proste i przejrzyste. Jedną z grup chętnie korzystających z tego dofinansowania są biura architektoniczne, które uzyskują dotacje na oprogramowanie do projektowania (np. innowacyjne programy z pakietu Autodesk).

Na co dotacja?

Dofinansowanie może być przyznane na zakup innowacyjnych technologii, w postaciach takich jak:

  • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania (uwaga: wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

Jaka jest wartość dofinansowania?

Minimalna kwota dofinansowania w programie Sieć Otwartych Innowacji, o jaką można się ubiegać, to 150 tys. zł, a kwota maksymalna to 200 tys. EUR.

Dofinansowanie można otrzymać w ramach pomocy de minimis (wówczas intensywność pomocy wynosi 70%) lub w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (wówczas intensywność pomocy wynosi od 20% do 70%, w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa). 

Specyficzne wymagania

W celu uzyskania dotacji należy przedstawić opinię o innowacyjności oraz przekonująco udowodnić wartość transferowanej technologii. Zarówno w uzyskaniu opinii jak i wycenie może Państwu pomóc Grantera. Oczywiście wspieramy również w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie i rozliczenia dotacji.

Termin naboru w programie Sieć Otwartych Innowacji

Wnioski są przyjmowane od 8 października 2021 do 15 grudnia 2021, lub do wyczerpania alokacji. Warto działać dynamicznie, ponieważ istnieje możliwość skrócenia naboru.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl