58 380 15 96 info@grantera.pl

Rozliczanie projektów które otrzymały dofinansowanie

Przygotowanie dobrego wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nie oznacza końca formalności. Inwestycję należy zrealizować, rozliczyć, przejść ewentualną kontrolę i zachować okres trwałości.

Rozliczanie dotacji unijnej jest niejednokrotnie procesem żmudnym i skomplikowanym. Bardzo łatwo o popełnienie błędu skutkującego brakiem refundacji środków czy prawidłowego rozliczenia otrzymanej zaliczki, a w czarnym scenariuszu częściowym lub całkowitym zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

Prawidłowe rozliczanie funduszy unijnych wymaga doskonałej znajomości zapisów umowy o dofinansowanie, zmieniających się wytycznych i procedur.

Rozliczanie dotacji

Aktualnie kończy się perspektywa finansowania z UE na lata 2014-2020. Polska jest na etapie przygotowania do wdrożenia nowych programów operacyjnych. Nowe możliwości pozyskania dotacji pojawią się najwcześniej na początku przyszłego roku. Instrumenty finansowe funkcjonują cały czas, wspierają inwestycje przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Warunkiem obligatoryjnym nie jest innowacyjność, choć może stanowić dodatkowy walor, a czynnikiem determinującym otrzymanie środków jest zabezpieczenie pożyczki, które określa sam wnioskodawca. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Programy skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). To, co jest nie bez znaczenia, od tych środków – pożyczkodawca – nie pobiera opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Spektrum mechanizmów zwrotnych jest rozbudowane – niskooprocentowane pożyczki na duże i małe inwestycje, na zakup nieruchomości, środki obrotowe czy poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach sektora MŚP itp. W ostatnim czasie pojawiły się również narzędzia dedykowane przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z pandemią koronawirusa. Grantera Sp. z o.o. pomaga w wyborze odpowiedniej formy finansowania, doborze instytucji pośredniczącej oferującej najlepsze warunki, weryfikacji i wskazaniu optymalnego zabezpieczenia oraz na wszystkich etapach aplikowania o środki: od przygotowania dokumentacji po rozliczenie pożyczki. Zapraszamy do kontaktu!

Formularz

Ratowanie dotacji

Rozliczanie dofinansowanego projektu jest procesem wymagającym dużej wiedzy na temat zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych oraz doświadczenia we współpracy z instytucjami wdrażającymi/pośredniczącymi. Beneficjent musi przestrzegać nie tylko zapisów w umowie o dofinansowanie oraz dokumentacji aplikacyjnej ale również szczegółowych, często zmieniających się wytycznych dotyczących m.in. procedur wyboru wykonawców/dostawców. Rozliczanie projektu wymaga precyzji oraz dbałości o wysoką jakość dokumentacji przekazywanej instytucjom udzielającym wsparcia. Szeroki zakres obowiązków powoduje, że nietrudno popełnić błąd w rozliczaniu projektu. Nieprawidłowości mogą skutkować zmniejszeniem kwoty wypłacanej dotacji lub koniecznością zwrotu części lub całości wypłaconego już dofinansowania z odsetkami. W takim wypadku tylko szybka reakcja i odpowiednia strategia może uchronić projekt przed skutkami popełnionych błędów. Dzięki aktualnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu w realizacji setek współfinansowanych projektów, eksperci Grantery są w stanie skutecznie wesprzeć beneficjenta w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji. Usługa “ratowania dotacji’ skierowana jest do wszystkich podmiotów, które realizują projekty, w których pojawiły się nieprawidłowości w procesie ich rozliczania. Nasi specjaliści dokonają analizy danego przypadku oraz jeśli jest to możliwe, wskażą sposób rozwiązania problemu. Usługa doradcza obejmuje m.in.:

 • przeprowadzenie audytu całego projektu lub szczegółowej analizy konkretnego przypadku;
 • weryfikację zrealizowanych procedur zakupowych zgodnie z obowiązującymi na moment ich przeprowadzenia wytycznymi;
 • weryfikację wydatków pod względem zgodności z zawartą umową o dofinansowanie;
 • przygotowywanie wyjaśnień, oświadczeń, uzupełnień;
 • przygotowanie odwołania od stanowiska instytucji wdrażającej/pośredniczącej;
 • bezpośredni kontakt z przedstawicielem instytucji wdrażającej/pośredniczącej.

Trudne przypadki warto powierzyć specjalistom, którzy dysponując praktyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem pomogą wybrnąć z problematycznej sytuacji. Zespół uzupełnia radca prawny, doradca podatkowy oraz ekspert z zakresu pomocy publicznej, co pozwala na wieloaspektową analizę i przygotowanie skutecznej propozycji rozwiązań nawet najtrudniejszych kwestii.

Szkolenie z rozliczania dotacji

Wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą to tylko część sukcesu. Inwestycję należy zrealizować, rozliczyć, przejść ewentualną kontrolę i zachować okres trwałości.

Skuteczne rozliczanie dofinansowanego projektu wymaga bardzo dobrej znajomości zapisów umowy o dofinansowanie, zmieniających się wytycznych i procedur.

Szeroki zakres obowiązków sprawozdawczych nałożonych na beneficjentów powoduje, że łatwo popełnić błąd. Nieprawidłowości mogą skutkować zmniejszeniem kwoty wypłacanej dotacji lub koniecznością zwrotu części lub całości wypłaconego już dofinansowania z odsetkami.

Oferujemy usługi szkoleniowe z zakresu skutecznego rozliczania dotacji (szkolenia otwarte lub zamknięte, w trybie stacjonarnym lub online) skierowane do beneficjentów, którzy realizują projekty współfinansowane ze środków UE (EFRR). Szkolenia obejmują część teoretyczną i warsztatową. Realizowane są na poziomie początkującym, średnio-zaawansowanym lub zaawansowanym.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się m.in. z obowiązkami, wymogami i niezbędnymi narzędziami oraz uzyskają cenne wskazówki związane z rozliczaniem dotacji.

Przykładowy zakres szkolenia:

 • omówienie dokumentów wskazujących na obowiązki beneficjentów (umowa o dofinansowanie, rozporządzenia, wytyczne);
 • poprawna realizacja procedur zakupowych (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności);
 • omówienie Bazy Konkurencyjności;
 • wskazówki dotyczące zawierania umów z wykonawcami/dostawcami;
 • poprawne ponoszenie wydatków w projekcie (roboty budowlane/środki trwałe/usługi);
 • sporządzanie wniosków o płatność z załącznikami w systemie SL2014/LSI;
 • zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej;
 • wprowadzanie zmian w projektach;
 • monitorowanie osiągnięcia celów projektu oraz poziomu realizacji wskaźników;
 • realizacji obowiązków związanych z promocją projektu;
 • przygotowanie do kontroli;
 • zachowanie okresu trwałości.

Korzyści ze szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne rozliczenie projektu;
 • poznanie najczęściej popełnianych błędów;
 • uniknięcie korekt finansowych nakładanych w związku z nieprawidłowościami;
 • ćwiczenia warsztatowe np. dotyczące przygotowania wniosku o płatność;
 • możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy uczestnikami i ekspertem.

Cena szkolenia zawiera także:

 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia;
 • możliwość do 5h bezpłatnych konsultacji z prowadzącym szkolenie po jego zakończeniu.

Nasi trenerzy posiadają praktyczną wiedzę z zakresu realizacji dofinansowanych inwestycji. Rozliczyli z sukcesem setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, szkoleniowo-doradczych. Z ogromną przyjemnością podzielą się wieloletnim doświadczeniem.

 

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl