58 380 15 96 info@grantera.pl

ROBOGRANT – nabór ruszył już dzisiaj!

W ramach konkursu Robogrant firmy z branży meblarskiej mogą pozyskać dotację na realizację projektów, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację. Dotacja ma również za zadanie ograniczyć konieczność pracy wykonywanej ręcznie jednocześnie podnosząc precyzję i jakość pracy. Dostępna pula środków na to przedsięwzięcie to 29 mln zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające poniższe warunki:

– Prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);

– Przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

-Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych;

-Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 850 000 zł;

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;

– Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia;

– Szkolenia pracowników do obsługi zakupionych robotów;

– Zakup oprogramowania związanego z robotyzacją;

– Wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo stanowisk pracy, w tym sprzęt do interakcji między człowiekiem a maszyną.

Do kiedy mam czas?

Nabór kończy się 06.12.2022r.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych. Zapisz się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem już dziś!

💻info@grantera.pl

☎790 229 792

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl