58 380 15 96 info@grantera.pl

Regionalne Doliny Innowacji (Regional Innovation Valleys – RIV) – Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej dla samorządowych jednostek organizacyjnych

Regionalne Doliny Innowacji (RIV) to nowa, zyskująca popularność inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak urzędy marszałkowskie, odpowiedzialnych za dany region (województwo). 

Jaki jest cel tego konkursu?

Celem tej inicjatywy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przełomowych innowacji oraz intensyfikacja ich popularyzacji i komercjalizacji w poszczególnych regionach. Dodatkowo, RIV ma na celu stymulowanie współpracy między różnymi krajami UE na szczeblu międzyregionalnym. Obecnie inicjatywa ta ma przede wszystkim charakter marketingowy, a uzyskanie tytułu Regionalnej Doliny Innowacji stanowi dowód uznania dla regionu, że posiada on kompetencje i zaangażowanie w rozwój oraz popularyzację innowacji. Oznacza również gotowość do współpracy z innymi regionami z różnych krajów.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs Regionalnych Dolin Innowacji jest skierowany do samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak urzędy marszałkowskie, odpowiedzialnych za poszczególne regiony (województwa).

Na co i jak można otrzymać dofinansowanie?

W wyniku konkursów Interregional Innovation Investments (I3) Instrument oraz Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys, można uzyskać tytuł Regionalnej Doliny Innowacji. Pierwszy z tych konkursów jest organizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast drugi jest elementem III filaru Programu Ramowego UE – Horyzont Europa. Aplikujące konsorcjum musi zadeklarować co najmniej trzyletni plan działań oraz przeznaczyć co najmniej połowę budżetu projektu na pomoc dla firm zajmujących się tworzeniem innowacji. Wymaga się również sfinansowania co najmniej trzech projektów w ramach finansowania kaskadowego – FSTP (financial support to third parties).

 

Jaki jest budżet konkursu?

Planuje się sfinansować 6 projektów przy średniej planowanej alokacji na projekt rzędu 8-12 milionów euro. Docelowo Komisja Europejska planuje zidentyfikować 100 Regionalnych Dolin Innowacji.

Jakie ścieżki obejmuje ten program?

Obecnie Komisja Europejska uruchomiła trzy ścieżki umożliwiające zdobycie miana Regionalnej Doliny Innowacji. Dwie z nich mają charakter konkursowy, co oznacza, że wymagane jest złożenie aplikacji (w obydwu wariantach w ramach konsorcjów) oraz wniesienie do projektu wkładu własnego. Trzecia ścieżka, formalnie najprostsza, umożliwia otrzymanie tytułu Regionalnej Doliny Innowacji poprzez zgłoszenie akcesu w ramach tzw. expression of interest, jednak nie wiąże się ona z otrzymaniem jakichkolwiek środków z funduszy UE.

Dwa konkursy, w wyniku których można otrzymać tytuł RIV, to:

  1. Konkurs Interregional Innovation Investments (I3) Instrument zorganizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Ten konkurs nie wchodzi w zakres Programu Ramowego UE – Horyzont Europa.
  2. Konkurs Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys, zorganizowany w ramach III filaru Programu Ramowego UE – Horyzont Europa. Jest to element działań przewidzianych w tym roku w ramach Europejskich Ekosystemów Innowacji, które są jednym z obszarów III filaru Horyzontu Europa.

 

Kiedy można składać wnioski?

Termin składania wniosków zależy od charakteru inicjatywy. W zależności od konkursu, wnioski można składać do 18 września lub 17 października br.

Do 18 września – trzecia ścieżka
Do 17 października – pierwsza i druga ścieżka

W razie wszelkich pytań, serdecznie zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem za pomocą poniższego formularza.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl