„Projekty aplikacyjne”: dofinansowanie na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców

 • Aktualności
 • Konkursy
 • „Projekty aplikacyjne”: dofinansowanie na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców

Podziel się
wiedzą

Założeniem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Środki przeznaczane mogą być na wynagrodzenia, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług (więcej o tym, czym jest innowacja przeczytasz w artykule: „Innowacja – czym jest i jak ją stworzyć”)

Warto zaznaczyć, że miejsce realizacji projektu może być wskazane w dowolnym województwie w Polsce, z wyłączeniem woj. mazowieckiego.

Konkurs dedykowany jest konsorcjum naukowo-przemysłowym składającym się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa (bez względu na wielkość) i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. Ważne jest jednak, aby wartość projektu mieściła się w przedziale od 1 mln zł do 50 mln euro.

Jaka jest wielkość dofinansowania?

 • do 80% kosztów badań przemysłowych, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji;
 • do 60% kosztów prac rozwojowych, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności do opracowania innowacji;
 • do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku.

Przy czym poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na prace badawczo-rozwojowe wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Do kiedy muszę złożyć wniosek?

Termin składania wniosków będzie trwał w okresie od 1 do 31 lipca 2020 r.

Jakie warunki muszę spełnić?

Projekt może liczyć na dofinansowanie, jeśli spełni kilka kluczowych czynników sukcesu:

1. Odpowiedni opis prac badawczo-rozwojowych projektu

Pomagamy w przygotowaniu opisu w taki sposób, by został on wysoko oceniony przez ekspertów. Treść powinna być zrozumiała, ale jednocześnie napisana profesjonalnym, naukowym językiem. W zespole Grantery są project managerowie z wieloletnim doświadczeniem w projektach B+R oraz naukowcy z tytułami doktorów, którzy doskonale wiedzą, jak to zrobić.

2. Innowacyjność rezultatów projektu

Im bardziej innowacyjny produkt lub technologia ma powstać w wyniku projektu – tym lepiej. Wymagane minimum to innowacja w skali kraju, ale najlepiej widziane są projekty przełomowe w skali międzynarodowej.

Pomagamy w rozwinięciu i udoskonaleniu pomysłu na projekt, aby uzyskał on możliwie najwyższy poziom innowacyjności. Stosujemy do tego szereg sprawdzonych w praktyce narzędzi, m.in. warsztaty prowadzone metodą design thinking, analiza stanu techniki i kierunków rozwojowych, rozwiązywanie problemów technicznych metodą TRIZ.

3. Zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty, które wpisują się tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli jeden z pięciu zakresów tematycznych:

 • zdrowe społeczeństwo;

 • biogospodarka rolno- spożywcza, leśno- drzewna i środowiskowa;

 • zrównoważona energetyka;

 • gospodarka o obiegu zamkniętym- woda, surowce kopalne, odpady;

 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Konsultanci Grantery pomogą zrozumieć i wykazać, że projekt jest zgodny bezpośrednio lub pośrednio z tymi tematami. Wymaga to kreatywności i umiejętności odpowiedniej interpretacji zapisów o inteligentnych specjalizacjach.

4. Skuteczna obrona projektu na panelu ekspertów

Przedstawiciele Wnioskodawcy są zapraszani na spotkanie z ekspertami oceniającymi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W czasie 1,5 godzinnej rozmowy eksperci zadają pytania dotyczące projektu. To bardzo ważny etap oceny wniosku. Przygotowujemy bardzo szczegółowo do panelu, informujemy o najczęściej zadawanych pytaniach i przeprowadzamy próbną sesję pytań i odpowiedzi.

Nasi Eksperci odpowiedzą Ci na wszystkie pytania dotyczące konkursu.

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły