58 380 15 96 info@grantera.pl

Ponad pół miliarda dofinansowania na finansowanie projektów w obszarze sztucznej inteligencji, robotyki i telemedycyny

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkursy na 2022 r., mające finansować projekty w obszarze wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, robotyki i telemedycyny.

Nabory rozpoczną się w drugim półroczu. Łączny budżet wynosić będzie ponad 500 mln PLN. Obszary, jakie dotyczą nabory Agencji Badań Medycznych:

1.Wykorzystania sztucznej inteligencji i big data do poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia (całkowity budżet 364,5 mln PLN), w tym:

–  Rozwiązania pozwalające na centralizację danych o pacjencie, zbieranie i przetwarzanie danych (100 mln PLN)

– Narzędzia, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie zdrowia, pacjentów, skuteczności, terapii, przewidywania i progresji choroby (150 mln PLN)

– Rozwiązania znajdujące zastosowanie w diagnostyce i leczeniu pacjenta w zakresie leczenia specjalistycznego i szpitalnego (114,5 mln PLN)

2. Rozwoju telemedycyny do wykrywania, diagnozowania i leczenia:
Opracowanie nowych metod i urządzeń diagnostycznych do zdalnej i nieinwazyjnej diagnostyki pacjenta w obszarze onkologii, chorób metabolicznych oraz chorób krążenia (60 mln PLN)

3.Rozwoju nowych metod diagnostycznych:
Opracowanie nowych metod diagnostycznych pozwalających na większą dokładność i szybkość diagnostyki przy akceptowalnym koszcie rynkowym w zakresie onkologii i chorób zakaźnych (60 mln PLN)

4.Wyrobów medycznych w leczeniu i rehabilitacji:
Opracowanie innowacyjnych urządzeń i rozwiązań, za pomocą których obszary neurologii, kardiologii i pulmonologii otrzymają wsparcie w leczeniu i rehabilitacji (40 mln PLN)

Ponadto ABM zapowiedziało na 2022 r. uruchomienie dodatkowych konkursów o charakterze niekomercyjnym.

 1. Badań klinicznych oceniających efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów leczniczych w tym samym wskazaniu.
  Przeprowadzenie badań typu head-to-head (100 mln PLN)

  Grant ma na celu finansowanie badań przyczyniających się do poprawy sytuacji pacjentów, przede wszystkim poprzez zwiększenie wiedzy dotyczącej najbardziej optymalnej klinicznie diagnostyki lub terapii.
  Nabór do konkursu planowany jest na okres od lipca do września 2022 r.

 2. III edycji programu niekomercyjnych badań klinicznych.
  Przeprowadzone będą 2 konkursy w okresie wiosny i jesieni 2022 r., z łącznym budżetem 200 mln PLN. Wsparciem zostaną objęte projekty m.in. z obszaru geriatrii, chorób zapalnych i chorób cywilizacyjnych.

  Głównym celem jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych mających zastosowanie w różnych obszarach medycyny, a w szczególności w zakresie obszarów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny oraz chorób o podłożu immunologicznym w ramach niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych.
 3. Niekomercyjnych badań epidemiologicznych, których celem będzie w szczególności dostarczenie aktualnych danych epidemiologicznych w obszarach zidentyfikowanych jako priorytetowe w ramach Strategii Rozwoju Badań Epidemiologicznych ABM (budżet w wysokości 100 mln PLN, wartość dofinansowania na projekt do 10 mln PLN).
  Nabór do konkursu trwać będzie od lipca do września 2022 r.
  Za sprawą pandemii COVID-19 dziedzina epidemiologii chorób zakaźnych ponownie stanęła w pozycji priorytetowej.
  Celem konkursu jest m.in. dostarczenie aktualnych danych epidemiologicznych w obszarach zidentyfikowanych jako priorytetowe w ramach Strategii Rozwoju Badań Epidemiologicznych opracowanych przez ABM. 

 

Agencja Badań Medycznych planuje rozdysponowanie w ramach planowanych konkursów łącznie niemal 1 mld PLN. Co więcej, we wstępnych planach uwzględniła uruchomienie jeszcze szerszej palety instrumentów wsparcia, w tym m.in. w zakresie programu strategicznego dla badań państwowych. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż 2023 r.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu „Agencji Badań Medycznych

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl