58 380 15 96 info@grantera.pl

Nowe technologie w zakresie energii – program sektorowy NCBiR

Program sektorowy dla branży energetycznej już jest zakończony, aktualnie są inne propozycje możliwości pozyskania wsparcia dla danej branży. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Kalendarzem dotacji, który jest dostępny na naszej stronie i jest spisem aktualnie dostępnych dotacji.

Od 1 września 2021 do 12 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie do strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. Nowe technologie w zakresie energii. 

Konkurs dedykowany jest konsorcjom składającym się z maksimum 3 podmiotów. 

W skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa. Istotne jest natomiast, aby liderem konsorcjum było przedsiębiorstwo. 

W obecnej edycji programu, by projekt mógł liczyć na pozytywną opinię ze strony Instytucji, musi wpisywać się w jeden z poniższych tematów: 

 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T2 “Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu”:
  • T2.1. Energetyka wiatrowa na lądzie,
   • T2.1.1 Inteligentna farma wiatrowa,
   • T2.1.2. Rozwój technologii utylizacji lub recyklingu komponentów elektrowni wiatrowych.
  • T2.2 Morska energetyka wiatrowa, 
   • T2.2.1. Pierwsza pływająca turbina wiatrowa na Bałtyku.
 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T3 “Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru”:
  • T3.1. Zintegrowane systemy procesu elektrolizy wody  przeznaczone do produkcji wodoru  wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr lub fotowoltaika) wraz z magazynowaniem wodoru lub wprowadzaniem do gazu ziemnego,
  • T3.2. Zgazowanie biomasy leśnej/rolniczej względnie biodegradowalnych odpadów w celu wytworzenia gazu syntezowego możliwego do produkcji wodoru względnie jego pochodnych (metan, metanol amoniak itp.),
  • T3.3.Wysokotemperaturowa piroliza metanu i technologie termochemicznego rozkładu wody w celu wytworzenia wodoru,
  • T3.4. Konwersja instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa konwencjonalne na paliwo wodoronośne (wodór, metanol, amoniak itd.).
 • OBSZAR TEMATYCZNY nr T4 “Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne”:
  • T4.1. Budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE,
  • T4.2. Budowa energetycznie zintegrowanej mikro-sieci (obszarowa integracja źródeł generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazynowania energii i jej obszarowego bilansowania).

Całkowity budżet I konkursu to aż 377,7 mln zł, gdzie kwota ta została podzielona na osobne alokacje związane z tematyką projektu tj.:

 • “Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu” – 125,9 mln zł,
 • “Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru” – 141,2 mln zł,
 • “Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne” – 110,6 mln zł.

Realizacja Programu będzie polegać na wyborze projektów w trybie konkursowym, a następnie ich finansowaniu i zarządzaniu nimi w sposób zapewniający osiągnięcie celów Programu.

Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu “Nowe technologie w zakresie energii” można przeznaczyć na: 

 • wykonanie studium wykonalności, 
 • realizację badań przemysłowych (czyli takich, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji) , 
 • realizację prac rozwojowych (czyli takich, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzy i umiejętności do opracowania innowacji) oraz 
 • realizację prac przedwdrożeniowych (czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku).

Dzięki dotacji możesz sfinansować nawet:

 • 70% kosztów wykonania studium wykonalności techniczno-ekonomicznej;
 •  80% kosztów badań przemysłowych (czyli takich, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji);
 • 60% kosztów prac rozwojowych (czyli takich, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzy i umiejętności do opracowania innowacji)
 • 90% kosztów prac przedwdrożeniowych (czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku). 

Powyższe poziomy dofinansowania dotyczą firm mikro i małych (do 50 pracowników). Większe firmy otrzymują dofinansowania na nieco mniejszym, ale nadal bardzo atrakcyjnym poziomie (firmy średnie: 10% mniej, firmy duże 20% mniej).

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z ponad 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Sam projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 • Fazę I – opracowanie studium wykonalności techniczno-ekonomicznego wskazującego na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie (czas realizacji 9 miesięcy),
 • Fazę II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie (czas realizacji 2 lat),
 • Fazę III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie (czas realizacji do 3 lat).

Program ustanowiony został na okres 2020 – 2029 z możliwością wydłużenia lub skrócenia czasu swego trwania. 

Na budżet Programu składają się:

 • środki NCBR na realizację Programu wynoszące 800 mln zł i pochodzące z dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
 • środki pozabudżetowe – środki przedsiębiorców i innych instytucji działających w obszarze Programu.

Do zasadniczych założeń realizacji Programu należy:

 • realizacja poszczególnych projektów w podziale na fazy, których efektem ma być osiągnięcie określonego rezultatu/kamienia milowego, warunkującego możliwość ubiegania się o przekazanie dofinansowania kolejnej fazy.
 • udzielanie wsparcia finansowego w kolejnych fazach tylko tym projektom, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny rezultatu poprzednich faz (tzn. wykażą wysokie prawdopodobieństwo skutecznej komercjalizacji przy osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych rozwiązania).
 • możliwość wyboru kilku projektów, których celem będzie opracowanie alternatywnych rozwiązań tego samego problemu – mechanizm ten zakłada konkurowanie proponowanych rozwiązań nie tylko na etapie wyboru projektów, ale również ich realizacji.

Nabór wniosków trwa w okresie od 1 września 2021 r. do 12 stycznia 2022 r.

 Całkowity budżet I konkursu to aż 377,7 mln zł.

Uwaga

Program sektorowy dla branży energetycznej już jest zakończony, aktualnie są inne propozycje możliwości pozyskania wsparcia dla danej branży. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Kalendarzem dotacji, który jest dostępny na naszej stronie i jest spisem aktualnie dostępnych dotacji.

Serdecznie zapraszamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem, który odpowie na wszelkie pytania

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z dotacyjnymi nowinkami

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl