58 380 15 96 info@grantera.pl

Mocny początek konkursu Bony na cyfryzację

PARP podała komunikat, że w ciągu 4 pierwszych dni naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Bony na cyfryzację złożono aż 462 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 87 748 848,36 zł, co stanowi 79,77% alokacji.

Duży poziom dofinansowania (aż 85% dotacji), uproszczona forma rozliczania (ryczałt) oraz szeroki zakres kosztów kwalifikowanych (oprogramowanie, sprzęt, doradztwo, szkolenia) to niewątpliwe zalety konkursu Bony na cyfryzację. które zostały zauważone przez licznych przedsiębiorców. Grantera przyczyniła się do popularyzacji informacji o tym konkursie, organizując liczne webinary i promując konkurs w mediach społecznościowych. Jako pierwsza firma doradcza w Polsce, już 4 sierpnia zrealizowaliśmy i opublikowaliśmy w serwisie Youtube webinar informacyjny na ten temat. Następnie prowadziliśmy webinary z udziałem dostawców oprogramowania, w tym z wspólnie z firmą Autodesk, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Przewidywaliśmy, że konkurs Bony na cyfryzację będzie bardzo popularny – co się obecnie potwierdza.

Czy nabór wniosków zostanie skrócony?

Zgodnie z regulaminem konkursu, nabór wniosków może zostać skrócony, jeżeli wartość złożonych wniosków przekroczy 120% dostępnej alokacji (wynosi ona obecnie 110 mln zł). Z całą pewnością dostępna alokacja zostanie znacznie przekroczona. Nie oznacza to jednak automatycznego skrócenia naboru. PARP w komunikacie o liczbie i wartości wniosków podkreśla, że “Wskazane postanowienie nie obliguje PARP do skrócenia naboru, lecz daje uprawnienie do takiego działania. PARP rozważy możliwość i czas wcześniejszego zamknięcia naboru”. Być może PARP skróci nabór, ale na pewno nie zrobi tego natychmiast po przekroczeniu 120% alokacji. Może też w ogóle nie skorzystać z tej możliwości. Tak stało się np. w zakończonym w czerwcu bieżącego roku konkursie Przemysł 4.0, w którym złożono wnioski na łączną kwotę ponad 310 mln zł, podczas gdy alokacja wynosiła tylko 25 mln zł. Wystąpiło przekroczenie o 1240%. Nabór trwał jednak do ostatniego dnia, zgodnie z planem, mimo tego, że regulamin konkursu również umożliwiał skrócenie naboru.

Czy alokacja zostanie zwiększona?

Regulamin konkursu przewiduje możliwość zwiększenia alokacji i jest to bardzo prawdopodobne. Nie wiadomo jednak, jak bardzo budżet zostanie zwiększony. Zwiększanie alokacji miało już miejsce w różnych konkursach. Na przykład w tegorocznym konkursie Kredyt na innowacje technologiczne, organizowanym przez BGK, pierwotna alokacja wynosiła 350 mln zł, a ostatecznie budżet zwiększono do ok. 1,45 mld zł, czyli ponad czterokrotnie. Nie zawsze zwiększenia są jednak tak spektakularne. W rozstrzygniętym w sierpniu 2021 konkursie Badania na rynek, organizowanym przez PARP, pierwotną alokację zwiększono z 500 mln zł do ok. 675 mln, czyli o 35%.

Czy warto składać wniosek o dofinansowanie?

Na pewno nie warto składać wniosku niedopracowanego, nie spełniającego pierwszych 6 obligatoryjnych kryteriów (https://grantera.pl/bony-na-cyfryzacje-kryteria-wyboru-projektow/). Konkurencja jest bardzo duża, więc nie należy liczyć na “taryfę ulgową” i skłonność rozstrzygania niepewności na korzyść Wnioskodawcy przez Komisję Oceny Projektów. W szczególności należy się spodziewać dużego “odsiewu” wniosków na kryterium 4 (zgodność z celami działania) oraz kryterium 5 (uzasadnienie kosztów). 

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty, które uzyskają komplet 7 punktów – będą to projekty z branż szczególnie dotkniętych przez COVID (listę kodów PKD opublikowaliśmy w: https://grantera.pl/bony-na-cyfryzacje-85-dotacji-na-oprogramowanie/). Jest mało prawdopodobne, że pozytywnie ocenionych wniosków z kompletem 7 punktów będzie tak dużo, że budżet nie wystarczy na dofinansowanie ich wszystkich i konieczne będzie stosowanie kryteriów rozstrzygających. 

Mniej bezpieczni są wnioskodawcy spoza branż szczególnie dotkniętych przez COVID. Mając dobry projekt i 6 punktów w ocenie (1 pkt. za PKD “COVID-owe” nie będzie przyznany) można mieć pewność, że wniosek znajdzie się na liście rankingowej. Będą na niej wszystkie wnioski pozytywnie ocenione w pierwszych 6 kryteriach obligatoryjnych. Nie oznacza to jednak jeszcze przyznania dotacji, ponieważ pozycja na liście może być zbyt niska. Dotacje są przyznawane od góry listy. Jeśli nie wystarczy dotacji dla wszystkich projektów o danej punktacji, zostaną zastosowane dodatkowe kryteria rozstrzygające, z których najważniejszym jest spadek obrotów liczony jako stosunek przychodów w roku 2020 do przychodów w 2019. Im większy jest spadek, tym wyższa pozycja na liście, przy czym spadki do 40% nie są brane pod uwagę. Jeśli np. spadek wyniósł 39% to nie wpłynie to na pozycję na liście rankingowej. 

Jeśli przedsiębiorstwo może liczyć tylko na 6 punktów w ocenie wniosku (nie ma PKD “COVID-owego”) i nie miało spadków przychodów przekraczających 40%, to należy poważnie wziąć pod uwagę ryzyko, że pozycja na liście może być na tyle niska, że nie pozwoli na uzyskanie dofinansowania. 

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl