58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje na zakup maszyn – zainwestuj w przyszłość swojego przedsiębiorstwa za pomocą Kredytu Ekologicznego

Pierwszy nabór Kredytu ekologicznego w 2024 roku rusza już 25 kwietnia. Kolejny został zaplanowany na IV kwartał 2024.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs Kredyt Ekologiczny. Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury.


Co ważne – w ramach tego konkursu nie jest konieczne przeprowadzenie i wdrożenie prac B+R. Jest to przewaga w stosunku do konkursu Ścieżka SMART, gdzie przedsiębiorca z sektora MŚP musi zdecydować się na jeden z obligatoryjnych modułów tj. B+R lub wdrożenie innowacji (w przypadku dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obligatoryjny).

 

W ramach tego konkursu zostały zaplanowane dwa nabory wniosków. Pierwszy nabór potrwa od 25 kwietnia 2024 do 25 lipca 2024 roku. Wszystkie projekty złożone w naborze zostaną ocenione w terminie maksymalnie 60 dni od zakończenia naboru. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 70 dni od zakończenia naboru. 

Następny nabór planowany jest na 17 października 2024 do 30 grudnia 2024 roku. 

Kolejnym wartej uwagi aspektem jest fakt, iż budżet konkursu, wynosi 660 mln zł. Budżet może zostać zwiększony.

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem – o dotację mogą się ubiegać również małe projekty.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro. 

 

Poziom dofinansowania na cele inwestycyjne (np. zakup nowych maszyn) jest zależny od mapy pomocy regionalnej i wynosi do 70%.
Wspomniana mapa pomocy regionalnej dostępna jest w artykule poświęconym tematyce Kredytu Technologicznego: Dofinansowanie na budowę hali i/lub zakup maszyn – dowiedz się jak pozyskać bezzwrotne dofinansowanie na ten cel.

Pomoc na inne cele (np. fotowoltaika, usługi) jest udzielana zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i również wynosi do 70%

Aby skorzystać z dotacji w ramach tego konkursu należy najpierw udać się do banku komercyjnego, który współpracuje z BGK.

Lista banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu ekologicznego:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • VeloBank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

 

Do kogo skierowany jest konkurs Kredyt Ekologiczny?

Z Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski z sektora: 

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
 • small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji, jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.)
 • mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji, jest to przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji).

Ze wsparcia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

 

Czy jest to finansowanie zwrotne – Kredyt ekologiczny?

Słowo „kredyt” w nazwie może być mylące, jednak konkurs Kredyt Ekologiczny jest finansowaniem bezzwrotnym. Nazwa konkursu wynika ze sposobu przydzielania wsparcia, w którym bierze udział bank komercyjny poprzez udzielenie promesy kredytowej. 

Promesa kredytowa jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Konieczna jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa co najmniej na kwotę równą planowanej wysokości dotacji. Beneficjent dotacji podpisuje umowę kredytową z wybranym przez siebie bankiem oraz umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK wypłaca kwotę dotacji na rachunek kredytu bankowego (dotacja spłaca kapitał zaciągniętego kredytu).

 

Dlaczego niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach konkursu Kredyt ekologiczny?

Celem przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej jest uzyskanie kompleksowego obrazu dotychczasowej wydajności energetycznej danego przedsiębiorstwa. Raport umożliwi zidentyfikowanie konkretnych obszarów, które wymagają poprawy. Na podstawie wyników audytu można opracować plan działania, który pozwoli nam zlikwidować te deficyty i zwiększyć ogólną sprawność energetyczną naszego przedsiębiorstwa.

Warto zaznaczyć, że aby zakwalifikować się do uzyskania dofinansowania, przedsięwzięcie musi przynieść co najmniej 30% oszczędności energii w porównaniu do wartości początkowej. Jako Grantera dysponujemy bazą kompetentnych audytorów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym dokładnie jest audyt energetyczny, serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu: Czym jest audyt energetyczny?

Na stronie ekologicznykredyt.pl  znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie konkursu Kredyt ekologiczny.

W razie wszelkich pytań, serdecznie zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem za pomocą poniższego formularza.

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegam najnowszych informacji ze świata dotacji!

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl