58 380 15 96 info@grantera.pl

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje (konkurs dla województwa łódzkiego)

1. CEL DOTACJI

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. 

2. DLA KOGO?

przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (złożonych z minimum jednego przedsiębiorstwa i jednej organizacji badawczej, z wiodącą rolą przedsiębiorcy), planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych

3. NA CO?

– koszty związane z przygotowaniem projektu – kwalifikowane do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu, 

– koszty personelu niezbędnego do realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, 

– koszty aparatury i sprzętu, 

– koszty budynków, gruntów i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), 

– koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,

– koszty doradztwa,

– koszty wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych w ramach projektu (komponent wdrożeniowy), m.in.: 

 • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego), 
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, 
 • leasing finansowy instalacji lub maszyn, w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat, obejmujący obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy, 
 • zakup materiałów i robót budowlanych.

  4. ILE?

  Maksymalny poziom dofinansowania:

  1. mikro: 70%
  2. małe: 70%
  3. średnie: 60%
  4. duże: 50%

  Alokacja konkursu: 49 500 000 zł

  5. TERMINY

  termin naboru wniosków: od 19 lutego 2024 do 5 kwietnia 2024

  6. SPOSÓB ROZLICZENIA:

  zaliczka lub refundacja

  7. MINIMALNE WYMAGANIA:

  projekty muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego

  8. DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE

  W wyniku realizacji projektu powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający na jego urynkowienie. 

  Wsparciem nie będą objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

  Zapisz się na newsletter

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

  Podziel się wiedzą

  Skorzystaj z naszej pomocy

  ​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

  Wyślij mail z zapytaniem -
  skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

  zapytania@grantera.pl