fbpx

INNOSTAL – czyli wielkie pieniądze na rozwój dla przemysłu stalowego

Podziel się
wiedzą

Jeśli czytałeś o konkursie INNOSHIP dedykowanym branży stoczniowej i zastanawiałeś się, czy Twojego projektu dotyczącego obróbki stali nie da się podciągnąć pod tamtą tematykę, to wiedz, że nie trzeba 😉 Dla przedsiębiorców z sektora stalowego NCBR prowadzi osobny konkurs, o podobnych założeniach. Jeśli zatem masz pomysł na rozwój swojej działalności w tej branży, daj się przekonać, że warto wziąć udział w programie INNOSTAL. Nabór wniosków już trwa i zakończy się 19.08.

Fundusze na B+R, czyli na co?

INNOstal, jak sama nazwa sugeruje, promuje innowacje w przemyśle stalowym. Do opracowania innowacji niejednokrotnie niezbędne jest przeprowadzenie badań przemysłowych, które pozwolą na pozyskanie nowej wiedzy i zweryfikują wstępne założenia projektu. Jeśli w swoim projekcie zaplanowałeś taką część, to dzięki funduszom z konkursu będziesz mógł ją sfinansować nawet w65-80%(wraz z premią; wielkość dofinansowania zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa). Jeśli jednak wiesz, że nie musisz niczego nowego odkrywać, a jedynie w nowatorski sposób wykorzystać dostępną już wiedzę, to znaczy, że planujesz eksperymentalne prace rozwojowe. Ta część projektu może zostać sfinansowana w 40-60% (wraz z premią; wielkość dofinansowania zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa).

Jeśli dodatkowo chciałbyś dostać pieniądze np. certyfikację nowego produktu bądź usługi rzecznika patentowego, to znaczy, że w swoim projekcie musisz zaplanować prace przedwdrożeniowe. Na ten cel możesz przeznaczyć nie więcej niż 20%kosztów kwalifikowalnych całego projektu. Dofinansowanie, jakie na niego dostaniesz, wyniesie 50%kosztów z kategorii usług doradczych (tylko dla MŚPi nie więcej niż 2 mln EUR) lub 90%w ramach pomocy de minimis.

Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których koszty kwalifikowalne mieszczą się w przedziale 2-30 mln PLN.Łatwo policzysz, ile możesz dostać, jeśli określisz, ile chcesz przeznaczyć na każdą składową projektu. 

A co w praktyce możesz kupić? Np. sprzęt laboratoryjny, aparaturę, odczynniki, materiały. Możesz też z dotacji sfinansować wynagrodzenia Twojego zespołu, koszty amortyzacji sprzętu, wynajmu laboratorium, dzierżawy gruntów, usług doradczych i wszystko to, co niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Możesz również rozliczyć ryczałtem koszty pośredniew wielkości 25%wartości sumy kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem podwykonawstwa). Jeśli jakaś kwestia budzi Twoje wątpliwości – pytaj, jesteśmy po to, żeby Ci pomóc J

Konsorcjum i podwykonawcy

Nie musisz brać na swoje barki całego projektu. Możesz go przygotować i realizować w ramach konsorcjumz innymi przedsiębiorcami lub jednostką naukową. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 3 przedsiębiorców lub co najmniej 1 przedsiębiorstwo i 1 jednostka naukowa (z zastrzeżeniem, że liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo i nie może być więcej niż 3 konsorcjantów). Dodatkowo, udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić co najmniej 50%. Co ważne, jednostka naukowa może liczyć na 100%sfinansowanie kosztów działań B+R, natomiast nie dostanie dofinansowania na prace przedwdrożeniowe.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się działać sam, czy w konsorcjum, możesz również zlecić część prac B+R podwykonawcom. Ich wielkość może wynieść maksymalnie 50%(jeśli realizujesz projekt w konsorcjum) lub 60%(jeśli realizujesz projekt samodzielnie) kosztów kwalifikowalnych. Jeśli prace podwykonawcy chciałaby zlecić jednostka naukowa wchodząca w skład konsorcjum, to na ten cel może przeznaczyć nie więcej niż 10%wielkości kosztów kwalifikowalnych, jakie ponosi w tym projekcie. Podwykonawcę możesz też zaangażować w wykonanie prac przedwdrożeniowych. Wtedy limit na ten cel wynosi 70%kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimisWażna wiadomość:przy wyborze podwykonawców nie musisz zwracać uwagi na ich lokalizację. Mogą to być podmioty z województwa mazowieckiego, jak również spoza Polski.

Najważniejsze wymagania

Zachęcony ogromem pieniędzy, jaki na Ciebie czeka, na pewno chcesz wiedzieć, gdzie jest „haczyk”. Pod kątem formalnym wymagania są raczej łatwe do spełnienia. O części z nich już wspomnieliśmy, ale je też tutaj przypomnimy. Żeby móc ubiegać się o dofinansowanie, Twój projekt musi:

 1. wpisywać się w zakres tematyczny konkursu, zdefiniowany w załączniku do regulaminu. NCBR wskazuje 6 głównych obszarów badawczych:
 2. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania
 3. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej
 4. Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu
 5. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego
 6. Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska
 7. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne

Każdy z nich jest dodatkowo podzielony na podobszary i konkretne zagadnienia. Zapoznaj się z nimi i wybierz ten, w który Twój projekt wpisuje się najlepiej. Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBR (https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-1-2-2019/)

 • obejmowaćeksperymentalne prace rozwojowe
  • mieścić się w granicach 2-30 mln PLNw wielkości kosztów kwalifikowalnych
  • być realizowany poza województwem mazowieckim(nie dotyczy podwykonawców)
  • zostać zrealizowany w ciągu maksymalnie 48 miesięcyi nie później niż do 31.12.2023
  • zakończyć się wdrożeniemwyników prac B+R w ciągu maksymalnie 3 latod zakończenia projektu

Ale spełnienie tych wymagań nie daje gwarancji uzyskania dotacji. W końcu Twój wniosek musi jeszcze w opinii ekspertów wypaść lepiej od konkurencji. Pewnie na samą myśl o jego pisaniu masz dreszcze… Chcemy, żebyś wiedział, że nie musisz mieć stalowych nerwów, żeby przejść przez proces zdobywania funduszy. Jeśli zgłosisz się do nas ze swoim pomysłem, my ze swoją żelazną cierpliwością i zawodowym zamiłowaniem do drobiazgów sprawimy, że Twój wniosek zyska uznanie ekspertów. A Twoja firma będzie wizytówką innowacji i żywą reklamą wykorzystania środków unijnych.

Uwaga! Dajemy bezterminową gwarancję na sympatyczną atmosferę współpracy! 

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły

Close Menu