58 380 15 96 info@grantera.pl

INNOGLOBO – do 1,5 mln zł dofinansowania na międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe

Obecnie trwa nabór wniosków w programie INNOGLOBO. Dzięki niemu przedsiębiorcy, konsorcja lub organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę mogą otrzymać wsparcie w nawiązaniu współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi. Partner ten może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Wyjątkiem są kraje, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.

Dotację otrzymaną w programie INNOGLOBO można przeznaczyć na: 

 • Wynagrodzenia zespołu badawczo-rozwojowego,
 • Podwykonawstwo prac badawczych,
 • Koszty aparatury naukowo-badawczej,
 • Koszty budynków i gruntów (w szczególności powierzchni laboratoryjnej),
 • Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów zużywanych podczas prac badawczo-rozwojowych,
 • Koszty materiałów i elementów do budowy prototypów,
 • Wartości niematerialne i prawne.

Wartość dofinansowania w konkursie: 

 • minimalna kwota dofinansowania wynosi 400 tys. zł 
 • maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1,5 mln zł

Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

W przypadku badań przemysłowych (tj. badań, które pozwolą na pozyskanie nowej wiedzy i zweryfikują założenia projektu):

 • 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
 • 75% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 • 65% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców. 

W przypadku prac rozwojowych (tj. prac, które pozwolą przetestować uzyskaną wiedzę) :

 • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
 • 40% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.

Natomiast w przypadku organizacji badawczych (niebędących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Zakres tematyczny INNOGLOBO: 

Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W konkursie Innoglobo mogą wziąć udział: 

 • Mikrofirmy;
 • Małe i średnie firmy;
 • Duże firmy;
 • Konsorcja;
 • Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2022 r. 

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu „INNOGLOBO

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl