“Granty na Eurogranty”, czyli jak uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów usługi doradczej

 • Aktualności
 • Wpisy
 • “Granty na Eurogranty”, czyli jak uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów usługi doradczej

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Trwa nabór wniosków w konkursie „Granty na Eurogranty”.

Konkurs „Granty na Eurogranty” skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze projektodawcy, koordynatora/partnera projektu lub członka konsorcjum.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki związane z ubieganiem się o wsparcie z Programów UE, m.in. na:

 • koszty usług doradczych;
 • koszty opracowania studium wykonalności;
 • koszty podróży służbowych związanych z poszukiwaniem partnerów projektu;
 • wynagrodzenie osób zaangażowanych w przygotowanie projektu;
 • wydatki poniesione na tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 280 060 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu „Granty na Eurogranty” jest prowadzony w trzech runach:

 •  od 28 stycznia do 31 marca 2022 r.;
 •  od 1 kwietna do 31 maja 2022 r.;
 •  od 1 czerwca do 11 sierpnia 2022 r.

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły