“Granty na eurogranty”, czyli jak uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów usługi doradczej

  • Aktualności
  • Wpisy
  • “Granty na eurogranty”, czyli jak uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów usługi doradczej

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

1 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków w konkursie „Granty na Eurogranty”.

Konkurs „Granty na Eurogranty” skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze projektodawcy, koordynatora/partnera projektu lub członka konsorcjum.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki związane z ubieganiem się o wsparcie z Programów UE, m.in. na:

  • koszty usług doradczych;
  • koszty opracowania studium wykonalności;
  • koszty podróży służbowych związanych z poszukiwaniem partnerów projektu;
  • wynagrodzenie osób zaangażowanych w przygotowanie projektu;
  • wydatki poniesione na tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 280 060 zł.

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 30 listopada 2021 r., a ich ocena będzie prowadzona w dwumiesięcznych rundach.

 

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły