Nowe Fundusze Norweskie na projekty ekologiczne, morskie i śródlądowe oraz technologie dla kobiet

Podziel się
wiedzą

7 stycznia rusza program  „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” z Funduszy Norweskich, który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, a także wzmocnienie tworzenia wartości oraz zrównoważony wzrost. Program ten będzie wspierał innowacje w zakresie zielonych technologii i „niebieski” wzrost – czyli rozwój w sektorze morskim. Dofinansowanie można przeznaczyć na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Budżet przewidziany na konkurs wynosi 93,7 mln euro

Nabór wniosków będzie trwać do 31 marca 2020 r

Możesz otrzymać dofinansowanie, jeśli Twój projekt obejmuje jeden z trzech obszarów:

  • innowacje w zakresie zielonych technologii, obejmujące projekty inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Budżet dla tego obszaru wynosi 50 mln. euro,
  • innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (tzw. niebieskie technologie i błękitny wzrost) – tematyka projektów obejmuje rozwój przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża, w tym poprawy stanu środowiska. Budżet dla tego obszaru wynosi 10 mln euro
  • technologie poprawiające jakość życia – gdzie projekty powinny dotyczyć rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w życiu codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszych. Budżet dla tego obszaru wynosi 18,7 mln euro.

Dodatkowo przewidziano osobny budżet na konkurs “Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” w ramach, którego wspierane będą projekty z trzech powyższych obszarów. Konkurs ten jest dedykowany firmom, w których kobiety są właścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą. Jego budżet wynosi 15 mln euro

Kto może otrzymać dofinansowanie w Funduszach Norweskich?

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające i realizujące projekt na terenie Polski. 

Dobrze widziane jest, aby projekty były realizowane we współpracy z podmiotami prawa norweskiego. 

Zainteresowany? Zachęcamy do kontaktu .

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły