Do 4 mln zł dotacji na inwestycje dla mazowieckich przedsiębiorców – rusza nabór wniosków

 • Aktualności
 • Wpisy
 • Do 4 mln zł dotacji na inwestycje dla mazowieckich przedsiębiorców – rusza nabór wniosków

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

6 lipca został ogłoszony wyczekiwany konkurs na inwestycje dla mazowieckich przedsiębiorców. Termin naboru rozpoczyna się już 13.07.2021!

Pula środków to ponad 52 mln zł, a konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw,  które posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na: 

 • prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionej w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń;
 • zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń;
 • pokrycie kosztów związanych z dostawą, instalacją i uruchomieniem maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych tj. zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych;
 • wsparcie merytoryczne, świadczone przez podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie prac B+R związane z ich wdrożeniem;
 • pokrycie kosztu przygotowania biznes planu (maksymalnie 5 000 zł).

Wartość dofinansowania: 

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 400 tys zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin naboru wniosków trwa w okresie od 13 do 26 lipca b.r.

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły