58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje ZUS-75 mln zł przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracy

1 czerwca rusza nabór wniosków w konkursie, w którym przedsiębiorca może otrzymać do 500 tys. zł dotacji na zakup urządzeń i instalacji poprawiających bezpieczeństwo pracy.
Konkurs jest organizowany przez ZUS, a jego celem jest poprawa warunków pracy i przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków. Całkowity budżet konkursu to 75 mln zł.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup m.in.:

 

➡żurawi oraz suwnic;

➡paleciaków;

➡wózków widłowych;

➡oświetlenia;

➡szaf oraz kontenerów chemicznych;

➡wentylacji oraz filtrów;

➡sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

➡środków ochrony indywidualnej.

Dla kogo przeznaczony jest konkurs?

Konkurs dedykowany jest wszystkim przedsiębiorstwom, niezależnie od ich wielkości.

Przedsiębiorca musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

2) nie zalega z opłacaniem podatków;

3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

4) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

5) nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jaki jest poziom dofinansowania w konkursie?

Poziom oraz kwota dofinansowania są zależne od wielkości przedsiębiorstwa:

Do kiedy można składać wnioski? 

Nabór wniosków będzie trwał w okresie od 1 do 30 czerwca 2021 r. 

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz wziąć udział w konkursie – skontaktuj się z nami. Z chęcią zweryfikujemy Twój potencjał i pomożemy Ci uzyskać dotację. 

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl