58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje unijne na zakup oprogramowania dla przedsiębiorstw (cyfryzacja)

W dobie cyfryzacji, przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem modernizacji swoich procesów biznesowych. Dotacja unijna na zakup oprogramowania stanowi znaczącą pomoc w tej transformacji.

W 2023 roku, programy takie jak m.in. „Bony na Cyfryzację” czy „Sieć Otwartych Innowacji” oraz wiele innych dofinansowań, których poziom dotacji sięgał nawet 85 %, były jednymi z kluczowych dofinansowań na cyfryzację. 

Dotacje unijne dla firm IT

W Polsce dotacje unijne dla firm IT stanowią istotne wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw z branży technologicznej. Dofinansowania te mogą być wykorzystane na wiele różnych celów, w tym na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, wdrożenie systemów ERP czy też na rozwój nowych produktów i usług.

Dotacje unijne pełnią istotną rolę w przeprowadzaniu inwestycji mających na celu pozyskanie nowych rynków i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw IT. Dzięki dostępnym środkom finansowym, firmy z branży technologicznej mają możliwość szybszego rozwoju i lepszego dostosowania się do zmian na rynku, co przekłada się na zwiększenie ich potencjału innowacyjnego i przyspieszenie cyklu wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Każde przedsiębiorstwo z branży IT powinno monitorować dostępne programy wsparcia finansowego oraz śledzić aktualne możliwości uzyskania dotacji na rozwój, aby skorzystać z nich w jak najbardziej efektywny sposób. 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAGRANIEM – „Dotacje dla branży IT”:

Jakie są dotacje unijne w branży IT w 2024 roku?

Typy dofinansowań dla IT:

 1. B+R, czyli tworzenie rozwiązań informatycznych, opracowywanie produktów np.:
  • moduł B+R  Ścieżki SMART
  • regionalne programy B+R
  • programy Komisji Europejskiej (Horizon, Pathfinder, Eurostars itp.)
 2. Inwestycje, czyli zakup i wdrażanie rozwiązań IT np.:
  • moduł Wdrożenie lub moduł Cyfryzacja Ścieżki SMART
  • programy regionalne
  • DIG.IT
 3. Ulgi (w tym szkolenia), czyli audyty, usługi wdrożeniowe, usługi szkoleniowe dot. kompetencji cyfrowych np.:
  • moduł Kompetencje Ścieżki SMART
  • programy regionalne
  • DIG.IT
  • Baza Usług Rozwojowych

Ścieżka SMART – przykład programu wielomodułowego, czyli dotacji unijnej dla firm z całej Polski

W Ścieżce SMART występują  moduły umożliwiające realizację kompleksowych projektów. Wnioskodawca wybiera te moduły, które wynikają z jego potrzeb – przy czym jeden z modułów: prace B+R lub wdrożenie innowacji jest obligatoryjny (w przypadku dużych firm moduł B+R jest zawsze obligatoryjny). 

Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa bez względu na wielkość (mikro, małe, średnie, duże, small mid-caps, mid-caps), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe, konsorcja przedsiębiorstw z NGO.

Więcej informacji o konkursie: www.sciezkasmart.pl

Ścieżka SMART – kiedy zaczyna się nabór?

Terminy naborów i budżety w Ścieżce SMART wyglądają następująco:

 • 27 czerwca 2024 – 24 października 2024 – Nabór dla pojedynczych MŚP – 2 112 mln zł
 • 27 czerwca 2024 – 24 października 2024 – Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych MŚP – 222 mln zł
 • 27 czerwca 2024 – 24 października 2024 – Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP – 890 mln zł
 • 27 czerwca 2024 – 24 października 2024 – Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP – 445 mln zł
 • 10 stycznia 2025 – 28 marca 2025 – Nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub z NGO – 1 300 mln zł

Ścieżka SMART – MODUŁ B+R – dofinansowanie na oprogramowanie wytworzone w ramach prac B+R

Zadaniem modułu jest przeprowadzenie prace B+R, których celem jest opracowanie innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe, tworzenie demonstratorów i prototypów, a także testy.

Przykładowe wydatki w ramach programu Ścieżka SMART – moduł B+R: 

 • Wynagrodzenia inżynierów, specjalistów, techników
 • Wynagrodzenia naukowców
 • Materiały i podzespoły do budowy prototypów
 • Amortyzacja, wynajem lub leasing aparatury badawczej
 • Podwykonawstwo badań

Poziom dofinansowania unijnego na moduł dotyczący opracowania innowacyjnego produktu lub technologii:

 • do 80% na badania przemysłowe
 • do 60% na prace rozwojowe

Ścieżka SMART – MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI – dotacja unijna na zakup oprogramowania, czyli inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa

Inwestycja (np. zakup maszyn, budowa hali), dzięki której przedsiębiorstwo rozpocznie świadczenie innowacyjnych usług, wytwarzanie innowacyjnych produktów lub wdroży innowacyjny proces biznesowy.

Przykładowe wydatki, z których można skorzystać w ramach programu Ścieżka SMART – moduł wdrożenie innowacji: 

 • Maszyny
 • Urządzenia
 • Oprogramowanie
 • Nieruchomości
 • Roboty budowlane

Poziom dotacji unijnej na rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacji:

 • do 70% – wydatki inwestycyjne z dotacją na poziomie zgodnym z mapą pomocy regionalnej 
 • w module Wdrażanie innowacji wprowadzono mechanizm dotacji warunkowej

Ścieżka SMART – MODUŁ CYFRYZACJA – dotacja unijna na zakup oprogramowania, czyli zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa

Inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz cyberbezpieczeństwa.

Przykładowe wydatki, z których można skorzystać w ramach programu Ścieżka SMART – moduł cyfryzacja: 

 • Oprogramowanie
 • Wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • Inwestycje w środki trwałe

Poziom dotacji:

 • do 70% – wydatki inwestycyjne z dotacją na poziomie zgodnym z mapą pomocy regionalnej

Ścieżka SMART – MODUŁ KOMPETENCJE – dotacja unijna na szkolenie pracowników

Doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, wiedzy i nabywania kwalifikacji

Przykładowe wydatki, z których można skorzystać w ramach programu Ścieżka SMART – moduł kompetencje: 

 • Szkolenia

Poziom dotacji:

 • do 70% – zależny od rodzaju wydatku i formy pomocy publicznej

PERUN – fundusze unijne z zakresu obronności państwa – w tym w rozwiązania IT

Dofinansowanie będzie przyznane projektom B+R na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Konkurs obejmuje określone zakresy tematyczne m.in. z zakresu:

 • sztucznej inteligencji,
 • technologii kwantowych,
 • demonstratorów technologii obronnych,
 • technologii materiałowych,
 • systemów monitorowania,
 • medycyny.

Budżet, który został przeznaczony na to, by móc skorzystać z dotacji:

 • nie ma określonej alokacji
 • na przykładzie analogicznego konkursu SZAFIR szacunkowy budżet konkursu określono na kwotę 750 mln zł

Nabór ruszył w 2023 roku, a na kiedy zaplanowano zakończenie naboru wniosków?

Wnioski były przyjmowane od 1 grudnia 2023 roku, a nabór zakończy się 31 stycznia 2024

Więcej informacji odnośnie wymogów co do wniosków o dofinansowanie w tym konkursie, czy możliwy jest leasing, jak ważna jest innowacyjność, znajdziesz na stronie: www.grantera.pl/perun-dotacja/

Dig.IT, czyli dofinansowanie na oprogramowanie

Wsparcie udzielane jest na zakup gotowego oprogramowania lub zlecone usługi programistyczne związane z tworzeniem oprogramowania na zamówienie przedsiębiorcy. Dodatkowo pokryć można koszty związane z wdrożeniem, szkoleniami oraz zakupem sprzętu IT niezbędnego do zastosowania danego rozwiązania cyfrowego.

Kwoty i budżet naboru:

 • Wartość pojedynczego projektu: od 20 tys EUR do 200 tys EUR
 • Budżet całego konkursu jeszcze nie jest znany

Termin naboru:

 • III kw. 2024 roku

FAQ, czyli jak dotacje unijne firmy mogą przeznaczyć na oprogramowanie, szkolenia, nowe produkty w branży IT

Czy przedsiębiorca o statusie MŚP też może uzyskać dofinansowanie na cyfryzację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Ścieżki SMART?

Skupiając się wyłącznie na dofinansowaniach dla MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w kontekście cyfryzacji oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, warto zwrócić uwagę na Ścieżkę SMART i nabory dedykowane zarówno pojedynczym przedsiębiorstwom jak i konsorcjum, które przewiduje możliwość udziału firmy o statusie MŚP.

Te nabory dają MŚP możliwość uzyskania wsparcia finansowego na rozwój i wdrożenie technologii cyfrowych, co może obejmować między innymi digitalizację procesów biznesowych, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań IT, czy rozbudowę infrastruktury cyfrowej (np. ERP). 

Dla bardziej szczegółowych informacji na temat konkretnych wymagań, kryteriów oceny projektów oraz sposobu aplikowania zapraszamy do konsultacji.

Czy w 2024 roku planowane są jeszcze Bony na cyfryzację?

Na ten moment nie został zaplanowany ogólnopolski konkurs Bony na cyfryzację.

Zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter, aby nie przegapić żadnych terminów konkursów. Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnej konsultacji poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl