100 mln zł to budżet przeznaczony na dotacje na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

Podziel się
wiedzą

8 czerwca rusza nabór wniosków w konkursie, którego celem jest wsparcie projektów przyczyniających się do zwalczania pandemii COVID-19. Konkurs ma na celu tworzenie lub rozwój infrastruktury służącej do testowania i przygotowywania do masowej produkcji wyrobów wspomagających walkę z epidemią. 

Całkowity budżet konkursu wynosi 100 mln zł (w tym 10 mln zł przeznaczone jest dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim). 

Projekt ma szansę na uzyskanie dofinansowania w konkursie „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, jeśli dotyczy jednego z podanych poniżej tematów: 

  • produkty lecznicze, w tym szczepionki i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce;
  • wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny, w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne oraz niezbędne surowce;
  • środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji;
  • narzędzia do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Kto może wziąć udział w konkursie „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”

Konkurs dedykowany jest zarówno dużym przedsiębiorcom, jak i firmom z sektora MŚP. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

  • maszyny i urządzenia;
  • kupno nieruchomości (wartość tego kosztu nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);
  • koszt robót i materiałów budowlanych
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;

Jaka jest wielkość dofinansowania?

W konkursie „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19” maksymalna wartość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. 

Jednak, jeśli projekt zostanie zakończony w terminie do 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, to wartość ta może zostać zwiększona nawet o 15 punktów procentowych. 

Co ważne – wartość kosztów kwalifikowalnych w konkursie nie może przekroczyć 50 mln euro

Termin naboru wniosków: 

Wnioski można składać w terminie od 8.06.2020 r. do 31.07.2020 r.

Zainteresowany? 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami. 

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły