58 380 15 96 info@grantera.pl

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (konkurs krajowy)

1. CEL DOTACJI

Celem dotacji jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożeń wypadków przy pracy lub chorób zawodowych oraz ograniczenie oddziaływań czynników ryzyka.

2. DLA KOGO?

Do konkursu mogą przystąpić mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Firma masz szansę na dofinansowanie z ZUS, jeśli spełnia poniższe cztery warunki:

 • nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i opłaceniem podatków,
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiegała się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego została zobowiązana,
 • nie ubiegała się o dofinansowanie po upływie 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

3. NA CO?

Działania muszą się mieścić w następujących obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym (np. tłumiki akustyczne i materiały dźwiękochłonne, dodatkowe kurtyny ochronne zabezpieczające operatorów, elementy sygnalizacji ostrzegawczej),
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym (np. obudowy, osłony i ekrany chroniące przed promieniowaniem optycznym),
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną (np. elastyczne osłony izolacyjne, drążki izolacyjne/manewrowe),
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza (np. obudowy, okapy, filtropochłaniacze),
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (np. wyciągarki z uchwytem mocującym, ręczne wózki platformowe),
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy (np. środki ochronne, podesty stacjonarne, rusztowania ruchowo-przejezdne),
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne (np. pojemniki do przechowywania, natryski, bezpieczne szafy),
 • środki ochrony indywidualnej (np. sprzęt ewakuacyjny, urządzenia kotwiczne).

4. ILE?

Alokacja konkursu: 120 000 000 zł

Wartość minimalna dofinansowania: 10 000 zł 

Maksymalny poziom dofinansowania: 80%
Wartość maksymalna dofinansowania: 

 • dla działań inwestycyjnych – 299 000 zł
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000 zł, w tym:
 • 299 000 zł na działania inwestycyjne
 • 1 000 zł dla działań doradczych

5. TERMINY

Termin ogłoszenia naboru: 2 lutego 2024 r.

Termin naboru wniosków: od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

6. SPOSÓB ROZLICZENIA

Refundacja poniesionych wydatków.

7. MINIMALNE WYMAGANIA

Aby móc przystąpić do konkursu, należy spełnić następujące wymagania formalne:

 • nie zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatków,
 • nie znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub potępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiegać się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubiegać się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

  8. DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE

  • planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy,
  • do wniosku powinna być załączona dokumentacja potwierdzająca występowanie czynników uciążliwych, np. pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy, oceny obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, dokumentacja zdjęciowa, czyli zdjęcia wszystkich stanowisk pracy objętych projektem,
  • wniosek o dofinansowanie nie może zostać podpisany przez Profil Zaufany. Wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na poprawę BHP w przedsiębiorstwie zachęcamy do kontaktu przez poniższy formularz.

  Zapisz się na newsletter

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

  Podziel się wiedzą

  Skorzystaj z naszej pomocy

  ​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

  Wyślij mail z zapytaniem -
  skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

  zapytania@grantera.pl