Ponad 70 mln zł przeznaczone na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni-CyberSecIdent

 • Aktualności
 • Konkursy
 • Ponad 70 mln zł przeznaczone na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni-CyberSecIdent

Podziel się
wiedzą

15 czerwca rusza nabór wniosków w IV konkursie CyberSecIdent pn. “Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”. Jego celem jest wsparcie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, które przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce. Środki przeznaczane mogą być na wynagrodzenia, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług (więcej o tym, czym jest innowacja przeczytasz w artykule: „Innowacja – czym jest i jak ją stworzyć”). Całkowity budżet konkursu wynosi 70,1 mln zł.

Do kiedy mogę złożyć wniosek?
Termin naboru wniosków trwa od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w IV konkursie CyberSecIdent?
Konkurs dedykowany jest konsorcjum naukowym, złożonym z co najmniej dwóch jednostek naukowych lub naukowo-przemysłowym, w skład których wchodzą co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów.

Jaka jest wielkość dofinansowania?

 • do 80% kosztów badań przemysłowych, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji;
 • do 60% kosztów prac rozwojowych, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności do opracowania innowacji;
 • do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku.

Jak duża może być dotacja?
W ramach konkursu możesz otrzymać wsparcie w wielkości od 2 do 20 mln zł.

Co konkretnie mogę sfinansować w ramach programu CyberSecIdent?
wynagrodzenia:

 • zakup licencji, patentów, know-how etc.;
 • zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego;
 • utrzymanie linii technologicznych;
 • korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych;
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej;
 • koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku;
 • promocja projektu.

Warto wiedzieć, że jeśli zlecisz wykonanie części prac w projekcie podwykonawcom, to także koszty z tym związane możesz sfinansować z dotacji. Koszty te mogą stanowić nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w Twoim projekcie oraz max. 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

Jakie wnioski mają szansę na otrzymanie dofinansowania?
Twój projekt może otrzymać dotację, jeśli zawiera się w jednym z następujących obszarów tematycznych:

 • Technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa;
 • Technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów prywatności;
 • Metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości oraz ich wdrożenia.

Pełen zakres tematyczny konkursu znajduje się na stronie: LINK

Jeśli zastanawiasz się, czy Twój projekt wpisuje się w założenia konkursu “CyberSecIdent” – skontaktuj się z nami!

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły