webinar innowacja grantera

Zapis z webinaru: Zdobądź dotację dzięki innowacjom

Wykazanie innowacyjności jest niezbędnym wymogiem przy pozyskiwaniu prawie wszystkich dotacji. Wymagania względem innowacyjności rosną – kiedyś wystarczyło np. uzyskać opinię o innowacji dla kupowanej maszyny. Dzisiaj to zdecydowanie za mało – konieczne jest wykazanie się nowym produktem lub technologią, najlepiej zrealizowaną w toku prac badawczo-rozwojowych i we współpracy z jednostką naukową

Czytaj dalej...
hydrostrateg - grantera

200 mln zł to budżet przeznaczony na projekty B+R mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce

Konkurs ten będzie obejmował projekty dążące do wzrostu retencji i poprawy jakości wody, stworzenia nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód, a także zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Czytaj dalej...