58 380 15 96 info@grantera.pl

1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw. Typ projektu 2 (konkurs dla województwa lubelskiego)

1. CEL DOTACJI

Wzrost znaczenia badań i innowacji w strukturze społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykorzystanie regionalnego zaplecza badawczo-rozwojowego wraz z zaawansowanymi technologiami. W konsekwencji wzrost jakości życia mieszkańców regionu. Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, które zmierzają do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

2. DLA KOGO?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • partnerstwa przedsiębiorstw (wnioskodawcą musi być MŚP)
  • partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi (wnioskodawcą musi być MŚP)

3. NA CO?

  • koszt tworzenia sieci kontaktów w MŚP
  • koszt tworzenia sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności) w mikroprzedsiębiorstwach
  • inwestycje w środki trwałe, m.in. w infrastrukturę badawczą 
  • wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

4. ILE?

Wartość projektów minimalna i maksymalna: minimalnej brak, maksymalnej brak

Maksymalny kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 4 000 000 zł

Alokacja konkursu: 108 387 500 zł

5. TERMINY

termin naboru wniosków: od 14.02.2024 do 30.04.2024 roku

6. SPOSÓB ROZLICZENIA:

Zaliczka/refundacja

7. MINIMALNE WYMAGANIA:

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Wnioskodawcy muszą uzasadnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania, FEL 2021-2027 oraz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl