58 380 15 96 info@grantera.pl

GRANTERA Sp. z o.o.
uczestniczy w projekcie:

AKADEMIA MENADŻERA INNOWACJI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój