100 mln zł na nowe technologie dla sektora rolnego – Agrotech

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

NCBR ogłosił kolejną ścieżkę tematyczną programu Szybka ścieżka dedykowaną sektorowi rolnemu. Całkowity budżet konkursu “Agrotech”, bo o nim tu mowa, wynosi 100 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu to 20 mln zł. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 
Konkurs dedykowany jest przedsiębiorstwom każdej wielkości (mikro, małe, średnie, duże), jednostkom naukowym oraz konsorcjum przedsiębiorstw i/lub przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. 

Jaki jest termin składania wniosków w konkursie Agrotech?
Wnioski można składać w terminie od 10 września do 6 listopada 2020 r.  

Co konkretnie można sfinansować w ramach konkursu:
-Wynagrodzenia;
-Zakup licencji, patentów, know-how etc.;
-Zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego;
-Utrzymanie linii technologicznych;
-Korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych;
-Wynajem powierzchni laboratoryjnej;
-Koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku;
-Promocję projektu.

Jaka jest wielkość dofinansowania?
Poziom dofinansowania: 

 • do 80% kosztów badań przemysłowych, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji;
 • do 60% kosztów prac rozwojowych, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności do opracowania innowacji;
 • do 90% kosztów prac przedwdrożeniowych czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku;
 • 100% dofinansowania dla jednostek naukowych.

Powyższe poziomy dofinansowania dotyczą firm mikro i małych (do 50 pracowników). Większe firmy otrzymują dofinansowania na nieco mniejszym, ale nadal bardzo atrakcyjnym poziomie (firmy średnie: 10% mniej, firmy duże 20% mniej).

Jaka musi być minimalna wartość projektu w konkursie Agrotech?

 • 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln złotych – w przypadku konsorcjum. 

Jakie wnioski mają szansę na otrzymanie dofinansowania?
Twój projekt może otrzymać dotację, jeśli wpisuje się w jeden z następujących obszarów tematycznych:

 • Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie tj.: opracowanie i budowa prototypu robota rolniczego z komponentami takimi jak chwytaki, manipulatory, platforma mobilna, implementacja analizy obrazu, sterowanie, robotyczne systemy operacyjne;
 • Mechanizacja w rolnictwie tj.: opracowanie rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej w obszarze AGRO;
 • Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie tj.: przygotowanie prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy w obszarze rolnictwa 4.0;
 • Rolnictwo precyzyjne (smart fields) tj.: rozwiązania techniczne realizujące zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne;
 • Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza tj.: technologie i techniki w produkcji rolno – spożywczej dotyczące zarówno produkcji pierwotnej, jak i przetwórstwa;
 • Bioenergia i biomateriały tj.: koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów. 

Pełen zakres tematyczny konkursu znajduje się na stronie: LINK

Jeśli zastanawiasz się, czy Twój projekt ma szanse na otrzymanie dofinansowania – skontaktuj się  z nami. 

 

Uwaga! 

W 2021 roku nabory wniosków w tym konkursie nie są planowane. 

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły