fbpx

200 mln zł przeznaczone na opracowanie innowacyjnej technologii nawozów przyjaznych dla środowiska

Podziel się
wiedzą

”Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska” to nowy konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach programu Szybka Ścieżka. Wspiera on projekty mające za zadanie opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa stosowania nawozów przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Na ten cel Instytucja przeznaczyła 200 mln zł, z czego 20 mln przeznaczono na projekty realizowane w województwie mazowieckim. Wnioski można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Jaka jest wielkość dofinansowania w konkursie “Szybka Ścieżka – Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”?

  • do 80% dofinansowania na badania przemysłowe, pozwalające na pozyskanie nowej wiedzy i weryfikację założeń projektu (do 20 mln euro),
  • do 60% dofinansowania na prace rozwojowe, pozwalające na przetestowanie uzyskanej wiedzy (do 15 mln euro),
  • do 90% dofinansowania na prace przedwdrożeniowe, uwzględniające np. pozyskanie certyfikacji nowego produktu lub usługi rzecznika patentowego (na ten cel możesz przeznaczyć nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych całego projektu – do 200 tys. euro),
  • 50% dofinansowania na usługi doradcze dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (do 2 mln euro).

W konkursie mogą wziąć udział zarówno przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Natomiast liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Wartość projektu powinna mieścić się w zakresie od 1 mln zł (lub 2 mln zł w przypadku konsorcjów) do 50 mln euro

Twój projekt ma szansę na dofinansowanie, jeśli obejmuje jeden z czterech obszarów tematycznych: 

  • Rozwój innowacyjnych technologii nawozów wzbogacanych mikrobiologicznie m.in.: opracowanie technologii wytwarzania nawozów wzbogacanych mikrobiologicznie, badania i ocena aktywności enzymatycznej gleb.

  • Rozwój technologii nawozów wzbogacanych w funkcjonalne dodatki (smart fertilizers) m.in.: opracowanie technologii wytwarzania nawozów zawierających funkcjonalne dodatki, badania na programowanym uwalnianiem składników odżywczych.

  • Rozwój technologii nawozów organicznych i organiczno-mineralnych do poprawy jakości gleb oraz wzrostu i rozwoju roślin m.in.: opracowanie koncepcji, technologii wytwarzania nawozów, badania środowiskowe nad ograniczeniem emisji amoniaku i gazów cieplarnianych.

  • Narzędzia analityczne wspomagające proces nawożenia upraw: opracowanie aplikacji mobilnej wykorzystującej dane satelitarne i/lub lotnicze do wspomagania procesu nawożenia upraw.

Pełną listę tematów objętych możliwością uzyskania dofinansowania znajdziesz TU

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój projekt ma szansę na dofinansowanie, skontaktuj się z nami. Nie tylko zweryfikujemy go pod kątem innowacyjności, ale również dopracujemy tak, by miał maksymalne szanse na uzyskanie dofinansowania. 

Prawda, że brzmi zachęcająco?

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły

Close Menu