58 380 15 96 info@grantera.pl

150 mln zł przeznaczone na stworzenie innowacyjnych produktów/usług na terenie Polski Wschodniej

25 sierpnia rusza nabór wniosków w konkursie “Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Jego celem jest wsparcie projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej, prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Wyniki tych prac mogą być zarówno wypracowane przez przedsiębiorstwo ubiegające się o dotację jak i nabyte. Całkowity budżet konkursu wynosi 150 mln zł. 

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP (mikro, mała i średnia firma), którzy:

  • należą przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok;
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Co konkretnie można sfinansować w ramach konkursu?

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej;
  • zakup nieruchomości;
  • zakup robót i materiałów budowlanych;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia;
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki.

Maksymalna kwota dofinansowania na realizację jednego projektu wynosi 20 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że wartość projektu musi mieścić się w zakresie od 1 mln zł do 50 mln euro

Jaka jest intensywność wsparcia? 

  • Usługi doradcze – do 85%
  • Wydatki inwestycyjne – do 70%

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków trwa od 25 sierpnia do 24 września 2020 r. 

Zainteresowany?

Uwaga! 

W 2021 roku nabór wniosków w tym konkursie nie jest planowany. 

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl