fbpx

Zdobywanie funduszy

Potrzebujecie Państwo pieniędzy na rozwój, prace badawcze? Chcecie sięgnąć po dotację, ale nie jesteście pewni, z jakiej najlepiej skorzystać? Szukacie kredytu na korzystnych warunkach lub inwestora?

Mamy zespół doświadczonych konsultantów, analityków i ekspertów którzy zapewnią fundusze na Państwa cele:

Podziel się
wiedzą

Analiza potrzeb finansowych

Oszacowanie potrzeb finansowych to wyzwanie. Oprócz kosztów bezpośrednio związanych z inwestycją, w każdym tego typu przedsięwzięciu występują koszty dodatkowe. Wielkość inwestycji nie może zagrozić też bezpieczeństwu całego przedsiębiorstwa. Jego skala zaś powinna gwarantować możliwość zwrotu w rozsądnej perspektywie czasowej.

Analitycy Grantery wspólnie z Państwa zespołem finansowo-księgowych oraz inwestycyjnym zweryfikują potrzeby finansowe.

Do czego służy ta usługa:

 • do weryfikacji budżetu inwestycji,
 • do wyliczenia perspektywy zwrotu z inwestycji,
 • do oszacowania bezpieczeństwa inwestycji.

Jak to działa:

Analitycy Grantery zweryfikują w oparciu o założenia inwestycyjne, informacje finansowe opracują:

 • kompletny budżet inwestycji,
 • prognozę kosztów stałych i zmiennych po realizacji inwestycji,
 • scenariusze z symulacją przychodów z inwestycji.

Co będzie potrzebne:

Projekt inwestycji, analizy finansowe i raporty finansowe firmy, analiza potencjału rynkowego, umiejętności analityczno-symulacyjne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od złożoności inwestycji oraz kompletności dokumentacji finansowej.

Pozyskiwanie dotacji UE i grantów

Prace badawczo-rozwojowe i inwestycje wymagają sporego nakładu środków. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie nakładów – dotacje i granty. Zawiłe procedury konkursowe, rozbudowana dokumentacja wymaga wprawy w opracowaniu, aby wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Eksperci ds. dotacji Grantery pomogą w zebraniu wszystkich dokumentów, informacji, opracowaniu budżetu, opracują i złożą wniosek oraz przeprowadzą przez procedurę oceny.

Do czego służy ta usługa:

 • do opracowania i złożenia kompletnego wniosku o dotację lub grant,
 • do przygotowania się do procedury oceny wniosku,
 • do zwiększenia szansy na sukces aż do 90%.

Jak to działa:

Eksperci ds dotacji Grantery wezmą na siebie:

 • dobór źródła finansowania,
 • opracowanie formalne wniosku,
 • opracowanie harmonogramu projektu,
 • koordynację merytoryczną wniosku,
 • pozyskanie niezbędnych partnerów merytorycznych i pomoc w doborze kadry,
 • pozyskanie niezbędnych analiz rynkowych,
 • opracowanie części finansowej,
 • wybór i oszacowanie wskaźników projektu,
 • kontrolę merytoryczną wniosku,
 • złożenie wniosku,
 • przygotowanie do oceny merytorycznej wniosku przed komisją,
 • korekty po ocenie formalnej.

Co będzie potrzebne:

Założenia do innowacji lub inwestycji, analizy rynkowe, finansowe, doświadczenie w opracowaniu projektów B+R, harmonogram prac, budżet, doświadczenie w koordynacji B+R, kontakty ze światem nauki, umiejętności analityczne i organizacyjne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni w zależności od skali innowacji.

Pozyskanie bankowych narzędzi finansowania

Nie każdy pomysł rozwojowy można zrealizować z pieniędzy pochodzących z dotacji i grantów. Pozyskanie pieniędzy od instytucji finansowych wymaga również opracowania szczegółowej dokumentacji projektu, analiz finansowych o prognoz przychodów. Aby nie tracić czasu trzeba też wiedzieć, jakie banki oferują narzędzia do finansowania inwestycji i które są bardziej korzystne lub dostępne.

Eksperci  finansowi Grantery wytypują najlepsze oferty bankowe i pomogą w opracowaniu dokumentacji..

Do czego służy ta usługa:

 • do szybkiego znalezienia produktu kredytowego,
 • do opracowania dokumentacji dającej pozytywną decyzję kredytową,
 • do obniżenia kosztów kredytu dzięki opracowaniu dokumentacji wskazującej na niski poziom ryzyka.

Jak to działa:

Eksperci finansowi Grantery wyszukają i pomogą na etapie ubiegania się o kredyt:

 • zarekomendują instytucje i kredyty,
 • pomogą w opracowaniu planu inwestycji,
 • opracują budżet i harmonogram,
 • oszacują spodziewane zyski z inwestycji.

Co będzie potrzebne:

Założenia inwestycji, harmonogram prac, budżet, dokumentacja finansowa, kosztorysy, umiejętności analityczne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zakresu niezbędnej dokumentacji.

Znalezienie inwestora

Rozwój firmy czasem wymaga znalezienia partnera, który zainwestuje w firmę, wniesie nie tylko pieniądze ale również własne know how. Nie zapewni tego projekt europejski ani kredyt a dobry inwestor, któremu będzie zależało na rozwoju.

Konsultanci Grantery przeanalizują potencjał oraz znajdą kandydatów inwestorów.

Do czego służy ta usługa:

 • do wprowadzenia do firmy inwestora.

Jak to działa:

Konsultanci Grantery pomogą w znalezieniu inwestora:

 • opracują ofertę inwestycyjną,
 • przygotują bazę podmiotów zainteresowanych inwestycją,
 • przeprowadzą wstępne rozmowy z inwestorami,
 • zorganizują spotkania z poważnymi kandydatami na inwestorów,
 • pomogą w opracowaniu umów.

Co będzie potrzebne:

Informacje finansowe, Plan inwestycyjno-rozwojowy, kontakty biznesowe.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od branży, oczekiwanej kwoty inwestycji i niszowości produktu.

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Close Menu