fbpx

Tworzenie i weryfikacja pomysłów na innowacje

Mamy sposób na dobre pomysły

Chcą Państwo, aby wasza firma była bardziej innowacyjna? Zespół potrzebuje kreatywnego wsparcia? Wolą Państwo sprawdzić, czy pomysł na produkt, usługę czy technologię jest wykonalny, bezpieczny i opłacalny? Myślą o ochronie swojego wynalazku, zanim zostanie skopiowany przez konkurencję? Mamy zespół ekspertów oraz skutecznych usług, które pomogą w rozwijaniu innowacyjności:

Podziel się
wiedzą

Lider Innowacji - tworzenie kultury innowacyjności

Innowacyjność to suma kompetencji zespołu, warunków technicznych, organizacji pracy, sieci kontaktów ze światem nauki. Innowacja wymaga pracy w obszarze HR, marketingu, a także dbałości o bezpieczeństwo informacji.  

Menedżerowie projektów oraz konsultanci Grantery wspólnie z Państwem zbudują kulturę, która umożliwi tworzenie innowacji.

Do czego służy ta usługa:

 • do tworzenia wynalazków i innowacji produktowych,
 • do wspierania innowacji procesowych i marketingowych,
 • do zwiększania efektywności prac B+R.

Jak to działa:

Wspólnie z zespołem menedżersko-eksperckim Grantery Państwa zespół wypracuje najlepsze warunki do bezpiecznego rozwijania innowacji. W ramach usługi:

 • poszerzycie zespół o nowe talenty,
 • odkryjecie kreatywność zespołu i stworzycie innowacyjne pomysły,
 • skorzystacie z konsultacji patentowych,
 • rozpoczniecie współpracę z uczelniami i ekspertami naukowymi,
 • zdobędziecie partnerów i kontrahentów niezbędnych do wdrażania i zarabiania na innowacji,
 • zwiększycie efektywność prac naukowo-badawczych i współpracę z zewnętrznymi konsultantami,
 • uporządkujecie zasady dotyczące bezpieczeństwa B+R i innowacji,
 • staniecie się częścią ponadnarodowych klastrów i sieci współpracy,
 • weźmiecie udział w międzynarodowych targach i konferencjach.

Co będzie potrzebne:

Zaangażowanie wszystkich działów powiązanych z innowacyjnością – np. dział lub zespół B+R, menedżerowie produkcji, sprzedaży i marketingu.

Jak długo to trwa:

Zapoczątkowanie kultury innowacyjności może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni. Czas zależy od wyzwań oraz celów biznesowych.

Projektowanie innowacyjnych usług - Design Thinking

W świecie ekonomii poprzemysłowej usługi zawładnęły światem. Produkty fizyczne nie mogą istnieć bez powiązanych z nimi usług. Usługi same w sobie stają się towarem. Dobrze zaprojektowana usługa to nie tylko funkcjonalność, zadania i efekty – to przede wszystkim doświadczenia, wrażenia i emocje użytkownika.

Konsultanci Grantery wspólnie z Państwa zespołem wypracują nowe lub usprawnią już działające usługi. Użyją do tego metody Design Thinking. Jest to obecnie najbardziej wpływowa technika kreowania innowacyjnych usług. Korzystają z niej zarówno wielkie instytucje jak i startupy.

Do czego służy ta usługa:

 • do wymyślania i wdrażania nieszablonowych usług,
 • do projektowania usług cyfrowych wspierających Państwa produkty (IoT),
 • do tworzenia funkcjonalnych narzędzi elektronicznej obsługi klientów (e-commerce, CRM),
 • do opracowania cyfrowych produktów (aplikacji sprzedawanych w modelu SaaS itp),
 • do kreowania innowacyjnych usług informacyjnych i komunikacyjnych.

Jak to działa:

Pod okiem doświadczonych moderatorów Państwa zespół przejdziecie przez proces Design Thinking, na który składa się kilka faz:

 • poznanie użytkownika,
 • zdefiniowanie wyzwania,
 • stworzenie odpowiedzi na potrzebę użytkownika,
 • prototypowanie,
 • testowanie na użytkownikach,
 • wdrożenie.

Co będzie potrzebne:

Grupa ludzi, którzy chcą zaangażować się w proces, są specjalistami w swoim fachu, lub znają użytkowników, grupa potencjalnych użytkowników do współpracy (wywiady, warsztaty), dużo karteczek i pisaków.

Jak długo to trwa:

Projektowanie usług można zorganizować w intensywny 2-3 dniowy maraton projektowy lub rozłożyć na dłuższy czas, by zebrać więcej informacji o użytkownikach i w detalu podejść do etapu prototypowania i dopracowywania usługi.

Weryfikacja potencjału rynkowego

Celem innowacji w biznesie jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i przychodów. Jednakże sam proces badawczo-rozwojowy może odwrócić uwagę od głównego celu prowadzonych prac.

Eksperci Grantery przeprowadzą poszukiwania i analizy, które pozwolą racjonalnie ocenić potencjał biznesowy innowacji.

Do czego służy ta usługa:

 • do określenia szans i zagrożeń rynkowych projektu,
 • do zweryfikowania konkurencji i potencjału sprzedażowego,
 • do zakreślenia przyszłego modelu zarabiania na innowacji,
 • do oceny opłacalności prowadzonych prac B+R.

Jak to działa:

Eksperci i konsultanci Grantery przeprowadzą badania i analizy, oraz opracują raporty:

 • skanowania rynku,
 • oceny szans i zagrożeń metodą SWOT,
 • wyników analizy finansowej,
 • najkorzystniejszych modeli zarabiania na innowacji.

Co będzie potrzebne:

Dane finansowe, szczegóły techniczne projektu.

Jak długo to trwa:

Poszukiwania i analizy mogą potrwać od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od ilości danych o projekcie.

Sprawdzanie wdrażalności innowacji

Prace badawcze dają rezultaty w postaci projektów, próbek, przetestowanych własności. Często jednak nie odnoszą się do całego produktu lub do sposobu produkcji na skalę masową.

Konsultanci Grantery wspólnie z Państwa technologami sprawdzą wdrażalność wypracowanych innowacji.

Do czego służy ta usługa:

 • do sprawdzenia, jak będzie wyglądać i działać produkt z zastosowaniem innowacji,
 • do oceny użyteczności produktu z punktu widzenia kupującego,
 • do weryfikacji, czy możliwe jest seryjne wytwarzanie tego produktu,
 • do podjęcia decyzji, o rozpoczęciu produkcji z zastosowaniem innowacji.

Jak to działa:

Eksperci i konsultanci Grantery zorganizują wykonanie i opracują zalecenia i raporty:

 • prototypu produktu, mvp, proof of concept,
 • testów z użytkownikami,
 • analizy wdrażalności seryjnej metodą TRIZ,
 • dostępnych technik seryjnej produkcji,
 • porównania kosztów produktu z zastosowaniem innowacji lub znanej alternatywnej metody.

Co będzie potrzebne:

Dokumentacja projektu, użycie technik prototypowania, wiedza technologów i ekspertów.

Jak długo to trwa:

Wykonanie prototypów, testy i analizy mogą potrwać od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od złożoności projektu.

Zabezpieczenie własności intelektualnej

Celem innowacji jest zapewnienie przewagi konkurencyjnej. Ochrona wyników prac B+R przed skopiowaniem jest najważniejszym sposobem uzyskania tej przewagi na wiele lat.

Konsultanci Grantery przeprowadzą proces ochrony prawnej własności intelektualnej wyników prac badawczo-rozwojowych.

Do czego służy ta usługa:

 • do oceny innowacyjności projektu,
 • do wyboru najlepszej metody ochrony własności intelektualnej,
 • do skutecznego zabezpieczenia projektu.

Jak to działa:

Eksperci i konsultanci Grantery opracują strategię i przeprowadzą Państwa przez:

 • weryfikację stanu techniki,
 • analizę niepowtarzalności i potencjału patentowego,
 • znalezienie rzecznika patentowego, który zrozumie istotę projektu.

Co będzie potrzebne:

Dokumentacja projektu, źródła naukowe, bazy patentowe, wyniki skanowania rynku, wiedza prawna dotycząca ochrony własności intelektualnej.

Jak długo to trwa:

Przeprowadzenie analiz może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni, co uzależnione jest od zaawansowania technologicznego innowacji. Proces zabezpieczenia własności intelektualnej regulują przepisy.

Wdrożenie polityki ochrony własności intelektualnej

Proces tworzenia innowacji jest długi i kosztowny. Czasem wystarczy niekontrolowana wzmianka, niedyskrecja pracownika, by zaprzepaścić potencjał patentowy innowacji.

Konsultanci Grantery wspólnie z Państwa zespołem opracuje politykę i wdroży środki ochrony własności intelektualnej w firmie.

Do czego służy ta usługa:

 • do weryfikacji stanu bezpieczeństwa,
 • do stworzenia strategii bezpieczeństwa,
 • do opracowania dokumentów regulujących zasady ogólne oraz w odniesieniu do poszczególnych stanowisk,
 • do wdrożenia fizycznych środków ochrony własności intelektualnej.

Jak to działa:

Eksperci i konsultanci Grantery zweryfikują opracują strategię i przeprowadzą Państwa przez:

 • procedury i zasady bezpieczeństwa, dostępu do informacji,
 • przeszkolenie pracowników,
 • wdrożenie narzędzi prawnych,
 • wytypowanie i zastosowanie sposobów ochrony fizycznej własności intelektualnej.

Co będzie potrzebne:

Struktura organizacyjna, organizacja procesu B+R, wiedza prawna, narzędzie ochrony, szkolenia.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni, w zależności od wielkości organizacji.

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Close Menu