Tworzenie i weryfikacja pomysłów na innowacje

Organizacja
B+R

Wprowadzanie na rynek
/ aktywizacja sprzedaży

Zdobywanie
funduszy

Tworzenie i weryfikacja pomysłów na innowacje

Organizacja
B+R

Wprowadzanie na rynek
/ aktywizacja sprzedaży

Zdobywanie
funduszy

Firmę wybierałem z polecenia, była jedną z kilku z którymi rozmawiałem przed rozpoczęciem projektu. Na tle konkurencji, z która miałem nieprzyjemność obcować z pewnościa wyróżniają się rzetelnością. Kompetencje i wiedza zespołu bardzo wszechstronna, co oczywiście doprowadziło do tego, że złożony wniosek do ARP został rozpatrzony pozytywnie.

Michał Mach

# aktualności

Nasz klient w grupie 7 firm, które otrzymały dotację z InnoShip

Kolejna super wiadomość! Firma GlassDepp z Gdańska wyprodukuje turystyczną jednostkę pływającą z napędem hybrydowym, z podowdnymi oknami i pokrywami, umożliwiającymi obserwację życia pod wodą.

Czytaj dalej...

# wiedza

Sieć Otwartych Innowacji – ważne wsparcie dla firm z sektora MŚP

Ciągły rozwój oferty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to nie kwestia wyboru czy chęci. Podpowiadamy jak sfinansować innowacje dzięki funduszom europejskim.

Czytaj dalej...

Grantera. Pomoc w innowacji i rozwoju

W Granterze pomagamy podczas powstawania i wdrażania innowacji. Jesteśmy partnerem, który wesprze i doprowadzi do sukcesu cały proces badawczo-rozwojowy (B+R). Wykonamy konkretne zadania – analizy, dokumentacje i wnioski. Dostarczymy wybrane kompetencje do Państwa firmy. Bez względu na to, w jakiej jesteście fazie wdrażania innowacji – nadamy pracom nową dynamikę i położymy nacisk na opłacalność biznesową. Jesteśmy też ekspertami od finansowania. Pozyskujemy fundusze na realizację projektów B+R, inwestycyjnych oraz rozwój sprzedaży.

W Granterze żyjemy innowacjami

Śledzimy trendy i postępy różnych gałęzi techniki i dziedzin nauki. Cieszy nas rozwój naszych klientów, zdobywane nagrody, świetna sprzedaż produktów i usług. Ta pasja, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów B+R, siecią konsultantów, ekspertów i laboratoriów badawczych powodują, że jesteśmy skuteczni. Dzięki temu możemy Państwu pomóc.

Nasi menedżerowie projektów innowacyjnych współpracują z Państwa liderami B+R. Znajdują rozwiązania, informacje, konsultantów, ekspertów naukowych, źródła finansowania i sposób zarabiania na innowacji. Zajmują się koordynacją prac różnych osób i pilnują terminów. Czuwają nad kamieniami milowymi projektu. Pomagają w weryfikacji osiągnięć i szans rynkowych tworzonej innowacji.

Grantera w skrócie

0 lat
doświadczenia
we wsparciu R&D
0 %
skuteczności
w pozyskiwaniu
funduszy
0 mld
wartość
zrealizowanych
projektów
0 /8
dziedziny i branże
zrealizowanych
projektów
0
wdrożonych
innowacji
100
zweryfikowanych
pomysłów
na innowacje
0 /3
państwa i kontynenty
zdobyte dla naszych
klientów
0
ekspertów
realizujących
doradztwo
0
konsultantów
naukowych
100
menedżerów
projektów B+R
100
dziedziny
eksperckie
0
godzin
szkoleń
Close Menu